Wiki

TìmWME
WME – là một loại đơn vị tiền điện tử của hệ thố ... ợc quy ước là ví dạng E Bên bảo đảm cho đồng WME là Netec Financial ltd, Địa chỉ thư: 4-6, Av ... , Switzerland. Yêu cầu đối với chủ sở hữu ví WME (cá nhân). Yêu cầu đối với chủ sở hữu ví WME (pháp nhân và doanh nghiệp). Trang web đại lý WME: http://wmeuro.eu Sự lưu thông tiền WMZ được thực hiện d ... ủaи Thỏa thuận về việc sử dụng check điện tử WME Lệ phí tối đa của hệ thống khi chuyển WME là 50.00 WME Xem thêm: Phương thức nạp tiền vào ví Nhận báo cáo về ví

29-09-2015 13:40

Ví_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu ... ác mã số tương ứng cho các loại ví WMZ, WMR, WME và WMU. Mỗi dạng đơn vị tiền tệ phải sử dụng ... chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Rúp Nga WME - ví dạng E — chứa đơn vị tiền tệ tương đươn ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

Định_danh
Thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể ... qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví WME qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví ... m Định danh WM, Nhiều WMID trên một định danh

03-07-2017 10:38

Cách_nạp_Ví
Người dùng có thể nạp tiền vào Ví theo các cá ... ing WMZ funds using a prepaid card (voucher) WME Adding WME funds by a bank wire Adding WME funds using a WM card Adding WME funds using a prepaid card (voucher) anywher ... G See also: How to add funds to Skype account

26-10-2017 16:13

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... sẽ không lớn hơn các giá trị sau. 50 WMZ 50 WME 1500 WMR 250 WMU 100 WMB 9000 WMK 1 000 000 ... 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,1 ... 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,1 ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... sẽ phải trả thêm phí 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME, 0.25 WMU phụ thuộc vào loại ví. Giao diện l ... sử dụng các loại ví sau để thanh toán: WMZ, WME, WMR, WMU, WMG, WMB. Loại ví mà bạn thanh to ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

XML-Interfaces
Giao diện XML¶ Giao diện XML về cơ bản là các ... ). Mô tả giao diện XML dùng để chuyển WMZ và WME có thể xem tại special article. Giao diện dù ... y See also: XML-interfaces to top-up WMZ and WME WebMoney root certificate Merchant WebMoney Transfer

10-05-2017 14:02

Đơn_vị_tiền_tệ
Trong hệ thống WebMoney tồn tại những dạng đơn vị tiền tệ sau: WME WMR WMZ

02-11-2015 14:57

Hỗ_trợ_tài_chính
Mọi thắc mắc liên quan đến việc thực hiện tha ... WMID 749238964258 (hỗ trợ tài chính về WMZ). WME: finance@webmoney.eu (hỗ trợ tài chính về WME) WMR: financial@guarantee.ru (hỗ trợ tài chí ... o dịch theo ví WMR. Xem thêm: Hỗ trợ kỹ thuật

30-09-2015 12:33

Định_danh_Formal
Định danh Formal Được cấp miễn phí cho thành ... qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví WME qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví ... (Light). Xem thêm: Kiểm tra định danh Formal

22-10-2015 15:15

Cách_thức_nạp_tiền
Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cá ... n vào ví WMR từ số dư của điện thoại di động WME¶ Nạp tiền vào ví WME thông qua máy nạp tiền Nạp tiền vào ví WME thông qua chuyển khoản ngân hàng Nạp tiền vào ví WME bằng thẻ cào WM Nạp tiền vào ví WME bằng thẻ trả trước (Voucher) tại bất kỳ địa điểm nào thuộc Châu Âu. Nạp tiền vào ví WME bằng tiền mặt tại các chi nhánh ngân hàng WM ... MK¶ Nạp/rút WMK Xem thêm Phương thức rút tiền

26-10-2017 15:44

Thanh_toán_qua_SMS
Người dùng WebMoney có thể thanh toán hàng hó ... t mức phí cố định là 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME or 0.25 WMU, 0.30 WMX. Phương thức thanh toá ... s Quick on the Merchant service Interface_X20

08-08-2014 07:32

Quy_định_về_tạo_ví_WM
Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau ... ng ký (WMR, WMU, WMK, WMV), ngoại trừ WMB và WME. Chủ sở hữu chứng chỉ định danh Formal có thể tạo thêm các loại ví khác như WME, WMR, WMU, WMK, WMX, nếu đã được xác minh gi ... ợc tạo thì không thể huỷ được! Xem thêm Ví WM

22-09-2017 05:47

Xác_nhận_giao_dịch_bằng_SMS
Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper W ... 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,1 WMB, 9,00 WMK, 0,05 WME, 0,06 WMX, 0,01 WMG, 1000 WMV 0,6 WMH Vì vậy ... Keeper Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

26-10-2017 16:15

Tạo_Ví_mới_trên_WebMoney_Keeper_Standard
Vui lòng thực hiện theo các bước sau để tạo V ... ấn "Add more" 4 Chọn loại Ví (WMZ, WME,....), đồng ý với các Điều khoản sử dụng và ... minh họa như sau khi Ví được tạo thành công:

31-03-2015 06:32

Hạn_mức_giao_dịch_khi_sử_dụng_WebMoney_Keeper_Standard
Người dùng WebMoney Transfer không khai báo v ... 000 9 000 000 WMZ 300 10 000 30 000 - [*] - WME 300 10 000 30 000 60 000 - WMU 20 000 80 000 ... gày WMR 90 000 45 000 15 000 WMZ 500 300 100 WME 500 300 100 WMU 40 000 20 000 6 000 WMB 0 0 ... 0 000 200 000 60 000 WMZ 15 000 10 000 3 000 WME 15 000 10 000 3 000 WMU 80 000 80 000 25 000 ... 000 900 000 300 000 WMZ 60 000 30 000 12 000 WME 60 000 30 000 12 000 WMU 720 000 360 000 120 ... WMR 9 000 000 9 000 000 3 000 000 WMZ - - - WME - - - WMU 3 600 000 3 600 000 1 200 000 WMB ... WMR 9 000 000 9 000 000 3 000 000 WMZ - - - WME - - - WMU - - - WMB 450 000 450 000 150 000 ... Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

21-12-2017 11:10

Các_điều_khoản_khi_thanh_toán_qua_SMS_hoặc_truy_vấn_USSD
Đây là phương thức thanh toán rất đơn giản: b ... khoản phí cố định là 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME hoặc 0.25 WMU được thu khi thực hiện thanh t ... hêm: Thanh toán qua SMS Enabling SMS payments

25-08-2014 12:40