Wiki

TìmWMID
Tài khoản WMID (WMID) là một dãy số gồm 12 chữ số. Đó là mã số tà ... thành viên sử dụng hệ thống WebMoney. Ví dụ, WMID 464889785562 - là mã số tài khoản của Trung tâm định danh WebMoney. WMID không phải là thông tin bí mật, và bạn có thể thông báo số WMID cho các đối tác của mình nếu họ yêu cầu (thư ... ố kinh doanh hay các khiếu nại liên quan đến WMID nếu có). Việc kiểm tra này có thể được thực hiện tại Trung tâm định danh. Tuy nhiên WMID không phải là công cụ để thực hiện nhận hoặc ... iện thông qua các ví WM đã được đính kèm vào WMID của bạn. Mã số của các ví này cũng là một dãy số gồm 12 chữ số nhưng không giống với 12 chữ số của WMID và ở đầu mã số ví sẽ có một ký tự biểu thị loại tiền tệ chứa trong ví đó (ví dụ, WMID 246135763425 có đính kèm ví đựng tiền rúp và mã số của ví này là R984217345623). ...

02-11-2015 15:02

Cách_tạo_WMID
Để tạo một WMID mới, bạn cần thực hiện đăng ký vào hệ thống WebMoney.

17-09-2015 18:51

Nhiều_WMID_trên_một_định_danh
Nếu bạn muốn đăng ký và sử dụng một vài WMID, thì bạn có thể thực hiện điều này, nhưng bạn cần gắn tất cả các WMID đó vào một định danh duy nhất của bạn. Bạn c ... này trên trang web Trung tâm định danh. Nếu WMID chính có mức định danh cao hơn Initial, thì tất cả các WMID khác của bạn sẽ tự động được xác thực, có nghĩa là việc nhận định danh cho mỗi WMID là không cần thiết. Số lượng WMID tối đa được phép đính kèm vào một định danh là 10 (bao gồm cả WMID chính đã dùng để nhận định danh). Nếu một số WMID của bạn được đăng ký thông qua phần mềm WM Keeper WinPro (Classic) và bạn muốn đính kèm các WMID này vào một định danh thì bạn cần bật chế độ Kích hoạt WebMoney Keeper.

17-09-2015 19:36

Các_thông_số_của_WMID
Chỉ số kinh doanh (BL) Chỉ số tin cậy (TL)

17-09-2015 18:24

WMD
WMD – là một dạng đơn vị tiền tệ thuộc hệ thố ... nPro và WM Keeper WebPro; đối với tất cả các WMID của cùng một định danh người dùng chỉ có thể ... tín dụng Định danh Persona Quy định tạo ví WM

16-12-2015 19:08

WMC
WMC – là một dạng đơn vị tiền tệ thuộc hệ thố ... có thể tạo một dạng ví C dành cho tất cả các WMID thuộc cùng một định danh và ví này sẽ không ... tín dụng Định danh Persona Quy định tạo ví WM

16-12-2015 19:06

Ví_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu giữ các đơn vị tiền tệ. Trong hệ thốn ... ỗi ví có mã số và phải được đính kèm với một WMID nhất định. WMID là một mã số gồm 12 chữ số, trước các chữ số ... ung bạn có thể đăng ký một vài ví WM cho mỗi WMID. Ngoại trừ đối với ví dạng D và C, bạn chỉ c ... loại ví, mã số ví. Chuyển tiền trực tiếp qua WMID là không thể được. Khi đã biết WMID bạn có thể gửi tin nhắn, gửi hóa đơn, gửi tậ ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

PhotoID
PhotoID — ảnh chụp người dùng hệ thống WebMon ... giản hoá quá trình khôi phục quyền truy cập WMID, thay đổi số điện thoại di động hoặc địa chỉ ... g có yêu cầu xác định thêm về chủ sở hữu của WMID. PhotoID có thể được tạo như sau: tại trang ... cần sử dụng Flash); Đăng nhập vào trang bằng WMID mà bạn muốn tạo PhotoID; Nhấn vào nút " ... t; (phía trên cùng màn hình, nơi hiển thị số WMID); Nhấn vào "Vui lòng tải lên PhotoID&qu ... ;. xem thêm Ứng dụng WebMoney Keeper Standard

06-10-2018 15:25

Đăng_ký
Đăng ký lần đầu tại hệ thống WebMoney bạn cần ... M Keeper Standard hoặc Đăng ký một tài khoản WMID mới. Đăng ký từ mạng xã hội Để đăng ký tài k ... ó thể thêm những tính năng quản lý tài khoản WMID khác nhau: WM Keeper WinPro (Classic), WM Ke ... Standard Người dùng WebMoney có thể có nhiều WMID, gắn liền với một hộ chiếu và quản lý nó thô ... xã hội đó. Xem thêm: Thay đổi dữ liệu đăng ký

30-09-2015 12:35

WebMoney
WebMoney là một giải pháp thanh toán trực tuy ... s. Sau đó bạn sẽ nhận được một WM-định danh (WMID) – mỗi WMID chỉ cung cấp cho 1 tài khoản duy nhất. Trong ... sử dụng Merchant interface và XML-interfaces.

10-08-2018 08:25

Về_hệ_thống
Chứng chỉ-WM Chứng chỉ Chứng chỉ Alias Chứng ... WM Định danh Capitaller Định danh Guarantor WMID BL

11-09-2015 21:55

Interface_X3
Interface X3. Nhận về thông tin lịch sử giao ... 3s.request> <reqn></reqn> <wmid></wmid> <sign></sign> <getoperati ... n số. Mã sau luôn luôn phải lớn hơn mã trước wmid WMID sử dụng khi dùng chìa khóa WM Keeper WinPro ... ия состояния операции UTC+3 operation\corrwm WMID của đối tác operation\rest остаток после вып ... ержке. -1 неверное значение поля w3s.request/wmid -2 неверное значение поля w3s.request/getope ... поля w3s.request/getoperations/datefinish -9 WMID указанный в поле w3s.request/wmid не найден 102 не выполнено условие постоянно ... апроса истории по кошельку не принадлежащему WMID, которым подписывается запрос; при этом дове ... шой диапазон выборки см. также XML-интерфейсы

28-07-2017 16:32

Interface_X1
Interface X1. Tạo hóa đơn gửi tới khách hàng. ... 3s.request> <reqn></reqn> <wmid></wmid> <sign></sign> <invoice> <orderid></orderid> <customerwmid></customerwmid> <storepurse></storepurse> &l ... An integer. Luôn luôn lớn hơn mã số trước!!! wmid WMID dùng để truy vấn Trong trường hợp dùng chìa ... uy vấn Bao gồm các thông số: orderid+customerwmid+storepurse+amount+desc+address+period+expira ... Merchant. Là một số nguyên. invoice\customerwmid WMID của khách hàng   invoice\storepurse Purse fo ... <orderid></orderid> <customerwmid></customerwmid...

15-05-2017 12:34

Chứng_chỉ_WM
Mỗi thành viên của hệ thống đều có một cấp Ch ... Money Transfer cho phép chủ sở hữu tài khoản WMID chỉ công bố những thông tin cá nhân nhất địn ... i với một chứng chỉ, có thể đính kèm một vài WMID. Chi tiết hơn, xin vui lòng xem thêm tại Nhiều WMID trên một chứng chỉ. Xem thêm: Định danh Định ... liệu trong định danh Transact Automation Tool

03-07-2017 10:33

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... sau: giữa các ví cùng loại tiền tệ thuộc một WMID; từ những ví tham gia giao dịch, có chứng ch ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... ùng merchant.webmoney, cũng như người sở hữu WMID Capitaller hoặc là người bán đăng kí dịch vụ ... bmoney người mua sẽ phải nhập số điện thoại, WMID hoặc e-mail (hoặc tự động lấy thông tin từ t ... đạng truy vấn: <merchant.request> <wmid></wmid> <lmi_payee_purse></lmi_payee_pu ... ype- “text/json” Định đạng truy vấn: { "wmid": (string), "lmi_payee_purse" ... số thông số Get cho JSONP mục đích nội dung wmid wmid WMID hoặc WMSigner WMID sở hữu ví lmi_payment_no cài đặt cửa hàng trong merchant.webmoney.ru hoặc WMID được dùng để xác thực WMSigner. Nếu WMID sở hữu ví dùng để nhận thanh toán, thì phài cấn ủy quyền cho việc tạo hóa đơn từ ...

10-04-2017 13:47

WebMoney_Wiki
Bạn đang ở kho thông tin về hệ thống WebMoney ... ey Wiki bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản WMID. Khi đó, bạn sẽ có đầy đủ quyền thay đổi bài ... iện viết hay thay đổi những bài viết tại đây.

17-09-2015 19:55

Sử_dụng_E-num
E-num – là một hệ thống bảo mật cho phép đăng ... Pro (Classic). В этом случае ключи доступа к WMID записываются в специальное хранилище сервиса ... в e-num Смена основного email в сервисе E-num

20-10-2015 18:57

XML-Interfaces
Giao diện XML¶ Giao diện XML về cơ bản là các ... t;reqn></reqn> - request number <wmid></wmid> - WMID of the signer <sign></sign> - si ... eper WebPro xác nhận ( không sử dụng tham số wmid và sign; dùng chứng chỉ WMID để gọi giao diện khi kết nối với máy chủ). M ... y root certificate Merchant WebMoney Transfer

10-05-2017 14:02

Dịch_vụ_cho_vay
Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtran ... ng dựa trên các thông tin cơ bản sẵn có trên WMID. Khoản vay được cung cấp chỉ với 2 lần nhấp ... ельство передается в собственность владельцу WMID, открывшего лимит доверия. Подробнее см. Пор ... ика не вернувшего заем Порядок разблокировки WMID участника после погашения займа по лимиту до ... Анкета заемщика Программные интерфейсы (API)

26-10-2017 11:36