Wiki

Định danh Alias

Định danh Alias
Được cấp miễn phí và tự động cho mỗi thành viên khi thực hiện đăng ký vào hệ thống WebMoney Transfer (sau khi nhận Tài khoản WMID). Ở mức định danh này tất cả các thông tin được khai báo trong phần Định danh sẽ được ghi chú rằng: thông tin này được chủ tài khoản tự nhập vào và hoàn toàn chưa được hệ thống kiểm tra tính xác thực.

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân tại trang Trung tâm định danh (https://passport.webmoney.ru/asp/aProcess.asp ) sau khi nhận Định danh Formal. Định danh này cũng được cấp tự động và miễn phí.

Chủ tài khoản có định danh Alias có thể quản lý ví điện tử của mình thông qua WM Keeper Standard (Mini) hoặc WM Keeper Mobile. Tuy nhiên bạn sẽ phải tuân theo những Giới hạn tài chính hạn hẹp, vì thế chúng tôi khuyên bạn nên mở Định danh Formal, hoặc sử dụng WM Keeper WinPro (Classic) hoặc WM Keeper WebPro (Light).