Wiki

Định danh Initial

Định danh Initial
Những thành viên hệ thống WebMoney Transfer đang sở hữu định danh Formal được phép nhận định danh Initial sau khi thông tin cá nhân (hộ chiếu) được kiểm tra xác thực. Định danh Initial chỉ được cấp trong trường hợp nếu thành viên đó chưa nhận được định danh Initial hoặc Personal trước đây.

Chủ sở hữu định danh Initial sẽ được phép sử dụng thêm các tính năng sau:

  • chuyển tiền cho các thành viên khác trong hệ thống với số tiềntối đa cao hơn nhiều so với mức giới hạn dành cho định danh Formal;
  • tự động nhận tiền từ người mua thông qua giao diện của dịch vụ Merchant WebMoney Transfer với chế độ giới hạn;
  • nạp và rút tiền với số tiền tối đa cao hơn so với giới hạn dành cho định danh Formal;
  • tham gia vào công việc của dịch vụ Capitaller;
  • đăng ký tài nguyên trực tuyến trong một số phần của danh mục Мегасток;
  • đăng tin tức trên website news.wmtransfer.com

Nhận định danh Initial từ Cấp phát viên

Bạn có thể nhận được định danh sau khi gặp gỡ trực tiếp với một trong các Cấp phát viên - là thành viên của chương trình hợp tác thuộc Trung tâm định danh. Lệ phí cấp định danh (thấp nhất là 1 WMZ, trung bình từ 2-5 WMZ), điều kiện nhận tùy thuộc vào Cấp phát viên mà bạn đã chọn.

  1. Trên website passport.webmoney.ru hãy chọn một trong số các Cấp phát viên ở gần khu vực của mình;
  2. Thanh toán lệ phí cấp định danh;
  3. In và điền vào tờ khai Đơn xin cấp định danh ;
  4. Liên lạc với Cấp phát viên đã chọn và thỏa thuậ về cuộc gặp. Tại cuộc gặp bạn cần cung cấp cho Cấp phát viên đơn xin cấp định danh và bản photo hộ chiếu.

Cá nhân chưa đủ tuổi vị thành niên (18 tuổi), khi gặp Cấp phát viên BẮT BUỘC phải có sự có mặt của bố hoặc mẹ.