Wiki

Định danh Registrar

Định danh Registrar

Định danh Registrar là mức định danh cao nhất trong số các định danh được cấp cho thành viên của hệ thống WebMoney Transfer. Định danh Registrar được cấp cho chủ sở hữu định danh Personal khi thực hiện những điều kiện dưới đây.

Điều kiện nhận định danh Registrar:
  • độ tuổi không thấp hơn 25 tuổi
  • đã nhận được định danh Personal từ 3 năm trở lên
  • có mức chỉ số kinh doanh không thấp hơn 100
  • có kinh nghiệm cấp định danh Initial (kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trở lên)
  • có văn phòng để phỏng vấn các ứng viên xin cấp định danh cũng như để cung cấp, trao đổi các tài liệu cần thiết cho việc định danh
  • phỏng vấn trực tiếp với đại diện của trung tâm định danh tại Moskva và kí "Hợp đồng ủy quyền"
  • đóng một khoản phí bảo đảm khoảng 3000 WMZ

Chủ sở hữu định danh Registrar có thể tham gia vào công việc của hệ thống trọng tài với tư cách là trọng tài viên.

Trước khi liên lạc với trung tâm định danh, bạn cần tìm hiểu kĩ Hợp đồng ủy quyền cũng như Quy tắc tiến hành định danh
(xem các văn bản này tại http://passport.webmoney.ru/asp/documents.asp). Nếu bạn đã hiểu rõ ý nghĩa các văn bản này đặc biệt là phần cấp phát định danh Personal và không có thắc mắc gì thêm, bạn có thể thông báo cho quản trị viên trung tâm định danh về yêu cầu muốn nhận định danh Registrar, cũng như thành phố cụ thể mà bạn sẽ tiến hành các hoạt động định danh. Trước đó, bạn cũng cần phải liên lạc và thỏa thuận về cuộc gặp với quản trị viên của trung tâm định danh.