Wiki

Các khuyến cáo dành cho người cho vay

Dịch vụ cho vay cung cấp cho các thành viên hệ thống WebMoney Transfer công cụ để các thành viên có thể cung cấp cho nhau đơn vị tiền điện tử WMZ với các điều kiện thu hồi, mức độ khẩn cấp và hoàn trả mà không phải qua trung gian.

Tất cả các thao tác và giao dịch trong Dịch vụ cho vay được diễn ra tự động thông qua một giao diện đặc biệt, tuân thủ theo Quy định về các hoạt động trong Dịch vụ cho vay thuộc hệ thống WebMoney Transfer. Trước hết, người dùng Dịch vụ cho vay cần nghiên cứu kỹ các quy định này.

Hệ thống WebMoney Transfer không thu phí sử dụng Dịch vụ cho vay.

Hạn mức tín dụng là gì

Hạn mức tín dụng (hay giới hạn độ tin cậy) là sự chấp nhận giữa hai thành viên hệ thống WebMoney Transfer "Offer về việc ký kết thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu", với các điều kiện đi kèm:

 • khối lượng tối đa quyền sở hữu được chuyển nhượng (số tiền cho vay);
 • thời hạn thanh toán tối đa;
 • chu kỳ thực hiện thanh toán;
 • giá;
 • số ví sẽ cung cấp khoản vay.

Offer về việc thiết lập hạn mức tín dụng được gửi từ Người cho vay tới địa chỉ của Người vay, người vay có thể chấp nhận hoặc từ chối nó. Các Offer được chấp nhận sẽ được xác nhận bằng chữ ký tương tự như chữ ký tay của các bên, tuân theo thuật toán của WebMoney Transfer.

Ai có thể cung cấp khoản vay trên Dịch vụ cho vay

Bất kỳ thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể cung cấp khoản vay trên Dịch vụ cho vay bằng cách thiết lập hạn mức tín dụng nếu thoả mãn một số điều kiện sau:

 • chứng chỉ không thấp hơn chứng chỉ Formal đã được xác minh số điện thoại di động;
 • Ví WMZ có đủ số dư để có thể cung cấp khoản vay.

Làm thế nào để cung cấp khoản vay trên Dịch vụ cho vay

Quy trình cung cấp khoản vay trên Dịch vụ cho vay thông qua 4 bước sau.

Bước 1. Chọn người cần vay (Người vay). Theo nguyên tắc, Người vay cần phải là người mà bạn biết rõ, giống như bạn bè, người thân. Bạn cần phải biết về khả năng tài chính, vị trí xã hội, nơi sinh sống, phương thức liên hệ với người đó. Đồng thời bạn cần biết cả về khả năng trả nợ của người ấy trong trường hợp người đó không hoàn trả khoản vay.

Tốt nhất, bạn nên có mối quan hệ lâu năm với Người vay và người đó có trong danh sách Đối tác/Bạn bè của bạn trong WebMoney Keeper.

Tuy nhiên, thường thì Người cho vay có mong muốn đặt các khoản tiền rảnh rỗi của họ để cung cấp những khoản vay cho những Người vay không quen biết bằng cách chọn các yêu cầu nhận khoản vay trên Dịch vụ cho vay. Để thực hiện được việc này, trong phần đặt yêu cầu, chọn và liên hệ với những Người vay tiềm năng.

Nếu như bạn không tìm thấy những yêu cầu nhận khoản vay thích hợp, bạn có thể đăng những đề nghị của mình với các điều kiện để cung cấp khoản vay và đợi Người vay liên hệ với bạn.

Bước 2. Mở hạn mức tín dụng, khai báo lãi suất phần trăm cho việc sử dụng khoản vay, số tiền tối đa và thời hạn khoản vay. Nhận sự đồng ý của Người vay với các điều kiện của hạn mức tín dụng.

Bước 3. Cung cấp tiền từ ví của bạn. Sau khi bạn mở hạn mức tín dụng, Người vay có thể nhận tiền từ ví của bạn trong giới hạn số tiền tối đa đã được thiết lập trong hạn mức tín dụng.

Bước 4. Hoàn trả khoản vay. Đến thời hạn hoàn trả khoản vay, Người vay sẽ hoàn trả lại cho bạn số tiền đã vay kèm theo lãi suất.

Dịch vụ cho vay đồng thời cho phép:

Chọn Người vay như thế nào

Chọn và đánh giá Người vay - là bước quan trọng nhất trong quá trình cung cấp khoản vay bất kỳ. Trong Dịch vụ cho vay, bước này là bước đặc biệt quan trọng.

Vui lòng nhớ rằng, Dịch vụ cho vay chỉ cung cấp một giao diện để tạo và thực hiện các khoản vay. Người cho vay chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra và nhận hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định cho vay của mình. Do đó, Người cho vay cần:

 • tự kiểm tra thông tin cá nhân và địa chỉ nơi sống của Người vay;
 • đánh giá rủi ro và hậu quả có thể xảy ra nếu Người vay không thực hiện theo các điều khoản của Dịch vụ cho vay.

Người cho vay chỉ nên có mối quan hệ vay mượn với Người vay, chỉ khi:

 • người cho vay có quen biết với Người vay;
 • các giấy tờ cá nhân của Người vay được xác nhận;
 • người cho vay biết được nơi sinh sống và tình hình tài chính của Người vay, đồng thời biết được mục đích vay tiền và nguồn hoàn trả lại khoản vay.

Bạn có thể lấy dữ liệu, được cung cấp bởi hệ thống WebMoney Transfer thông qua sự đồng ý của Người vay, để đánh giá về cá nhân của Người vay, mức độ hoạt động của Người vay trên cơ sở các thông tin đăng ký và lịch sử giao dịch của Người vay. Điều này có thể thực hiện bởi bất kỳ thành viên nào, không phụ thuộc vào việc bạn có quen biết với người đó hay không.

1. Tìm hiểu về chứng chỉ của Người vay

Một Người vay nghiêm túc, theo nguyên tắc sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân họ.

Bạn hãy chắc chắn rằng, bạn không chỉ biết về danh tính và còn cả các thông tin khác về Người vay: người đó đối với bạn, như một Người cho vay tiềm năng, đã mở cho bạn quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của người đó như: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nơi sinh sống.

Trước khi cung cấp khoản vay, bạn cần phải kiểm tra địa chỉ nơi sinh sống thực tế, số điện thoại của Người vay. Trong hệ thống WebMoney Transfer có dịch vụ kiểm tra địa chỉ nơi sinh sống (gửi một bức thư qua bưu điện đến địa chỉ mà thành viên khai báo trên hệ thống). Hãy cố gắng xác minh được địa chỉ nơi sinh sống và chỉ cung cấp khoản vay cho những Người vay đã xác nhận địa chỉ nơi sinh sống.

Hãy nhớ rằng, trung tâm chứng chỉ hệ thống WebMoney Transfer xác nhận bên thứ ba với các mẫu chữ ký tay chỉ đối với các thành viên chứng chỉ Personal trở lên.

2. Tìm hiểu về hồ sơ của Người vay

Bất kỳ một Người vay nào cũng có thể cung cấp thông tin về tình hình tài chính của bản thân, mức thu nhập, học vấn và tình trạng hôn nhân, bằng cách điền vào hồ sơ người vay như một minh chứng cho khả năng hoàn trả khoản vay của mình.

Hãy cẩn thận và nghiêm túc kiểm tra bản hồ sơ của Người vay.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng, tất cả thông tin trong hồ sơ của Người vay chỉ là thông tin được khai báo, và đối với bạn, bạn nên nhận được sự xác nhận từ một bên thứ 3.

Toàn bộ hồ sơ của Người vay hoặc một phần bất kỳ trong hồ sơ có thể được các thành viên khác xác nhận, được coi như là một uỷ thác về độ tin cậy của hồ sơ Người vay. Tuy nhiên, bạn cũng nên tự đặt câu hỏi về sự đảm bảo thông tin, cũng như kiểm tra danh tính của những người xác nhận hồ sơ Người vay.

3. Tìm hiểu về chỉ số hoạt động kinh doanh (Business Level - BL) của Người vay trên hệ thống WebMoney Transfer

Mỗi thành viên hệ thống WebMoney Transfer đều được tính chỉ số hoạt động kinh doanh (chỉ số kinh doanh - BL). Chỉ số này thể hiện số lượng các giao dịch thành công của thành viên với những thành viên khác trong hệ thống, tính ổn định của hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng hệ thống.

BL của thành viên hệ thống WebMoney Transfer - là một đặc tính, thể hiện với số tiền nào và từ số lượng thành viên khác nào mà người chủ sở hữu WMID đã nhận những khoản tiền thông qua các giao dịch và thực hiện trách nhiệm của mình với giao dịch đó mà không bị khiếu nại hoặc bị than phiền-khoá tài khoản.

BL có thể có giá trị từ 0 đến 10000. Một người dùng mới trong năm đầu tiên sử dụng WMID thì chỉ số này thường rơi vào khoảng 10-50. Để theo dõi đồ thị thay đổi của chỉ số BL, bạn có thể xem tại trang events.webmoney.ru.

Hãy lưu ý, nếu chỉ số BL bằng 0, nghĩa là thành viên đó chưa có kinh nghiệm sử dụng hệ thống WebMoney, hoặc tài khoản WMID của người đó đã bị khoá.

Hãy luôn luôn lưu ý các thông tin sau:

 • chỉ số kinh doanh BL
 • màu của chỉ số BL, cho biết mức độ của khả năng thanh toán của Người vay;
 • loại và phương thức nhận chứng chỉ của người vay;
 • thời gian đăng ký của người vay trên hệ thống.

4. Tìm hiểu về chỉ số tin cậy tài chính (Trust Level - TL) của những thành viên khác tới Người vay

Hệ thống WebMoney Transfer cho phép người dùng hệ thống thiết lập những mối quan hệ giữa những đối tác/bạn bè với nhau, như: gửi tin nhắn cho nhau, chuyển tiền điện tử cho nhau, yêu cầu thanh toán (gửi hoá đơn), xem lại lịch sử giao dịch và cả chuyển quyền quản lý cho ví trong thiết lập về khối lượng giao dịch của mỗi ví.

Một tham số đánh giá quan trọng liên quan đến độ tin cậy trong hệ thống WebMoney Transfer là "chỉ số tín nhiệm" (Trust Level - TL) - cho biết khối lượng tiền điện tử có sẵn đã được thiết lập tự động trong ví để người dùng khác có thể sử dụng.

Chỉ số tín nhiệm đã thiết lập có thể là:
 • cung cấp – khi mà số tiền trong ví của người cho vay bằng hoặc nhiều hơn số tiền hạn mức tin cậy;
 • không cung cấp – khi mà số tiền trong ví của người cho vay không đủ so với số tiền hạn mức tin cậy.

Tổng số tiền của tất cả những hạn mức tín dụng được cung cấp và thiết lập cho từng thành viên bởi các đối tác của người ấy, được hệ thống tính toán và nó là tham số được hiển thị công khai gọi là Chỉ số tín nhiệm – TL (trust level).

Giá trị của chỉ số TL cho biết: hiện tại, thành viên đó có thể vay được bao nhiêu tiền điện tử WMZ từ những đối tác/bạn bè khác mà không phải thông báo cho nhau, theo những điều kiện mà hai bên đã chấp thuận.

Do đó, chỉ số TL phụ thuộc vào những vấn đề sau:

 • số lượng đối tác/bạn bè của thành viên đó, đã tin cậy cho thành viên đó mượn tiền từ ví của mình;
 • khối lượng tiền điện tử mà thành viên đó có thể mượn;
 • khối lượng mà đối tác/bạn bè của thành viên đó có thể cung cấp từ ví của họ.

Phân tích chỉ số TL của Người vay, xem xét "mức độ tín nhiệm" - đấy chỉ là một chỉ số "tức thời": nó chỉ có ý nghĩa ở thời điểm tính toán.

Vào bất cứ thời điểm nào, người cho vay có thể rút lại hạn mức đã cấp hoặc thay đổi các tham số trong đó, việc cung cấp từ ví của người cho vay có thể giảm xuống hoặc chuyển hoàn toàn. Nhưng, chúng ta không nhìn vào tính không ổn định, việc phân tích chỉ số TL sẽ cho Người cho vay biết thông tin quan trọng về bản thân Người vay: số lượng đối tác/bạn bè và sự phát triển về các mối quan hệ tài chính.

Đồ thị thay đổi chỉ số TL mọi thành viên có thể xem tại trang events.webmoney.ru.

5. Tìm hiểu về lịch sử vay mượn của Người vay trên các dịch vụ của hệ thống WebMoney Transfer

Trước khi quyết định thiết lập một hạn mức tín dụng cho Người vay nào đó, bạn cần chú ý và làm quen với hồ sơ của thành viên đó trên trang "WebMoney sự kiện" tại địa chỉ events.webmoney.ru.

Nếu Người vay thêm bạn vào danh sách các liên hệ của anh ấy (thường thì một Người vay nghiêm túc sẽ quan tâm đến việc cung cấp cho bạn thông tin tối đa về họ), thì bạn cũng có thể nhìn thấy danh sách liên hệ của Người vay đó, và nhìn thấy cả những hành động, tác vụ, giao dịch của Người vay đó trên hệ thống WebMoney, cũng như "tình trạng" của họ trên các dịch vụ của hệ thống (trong đó có cả Dịch vụ cho vay).

Trang "WebMoney sự kiện" events.webmoney.ru cho phép bạn nhận các thông tin quan trọng về Người vay, trong đó:
 • tổng số lượng các khoản vay đã nhận trước đây;
 • số tiền đã hoàn trả;
 • số nợ hiện tại trên Dịch vụ cho vay và trên dịch vụ tín dụng (ví C và D);
 • số tiền nợ tối đa dành cho thành viên đó trên hệ thống WebMoney Transfer (thiết lập bởi các thuật toán của hệ thống).

Chúng tôi khuyến cáo thêm về việc bạn cần kích hoạt các thiết lập nhận thông báo từ Dịch vụ cho vay về việc những Người vay nhận khoản vay mới và hạn mức tín dụng mới.
Bạn thực hiện khuyến cáo này, nhưng như thế là chưa đầy đủ, trong danh sách các việc mà bạn cần thực hiện, bạn nhất định cần phải liên hệ trực tiếp với Người vay để hiểu rõ mục đích sử dụng khoản vay, khả năng hoàn trả và nguồn mà Người vay sẽ dùng để hoàn trả tiền cho bạn.

Các rủi ro của Người cho vay trên Dịch vụ cho vay

Bất kỳ khoản vay đã cấp nào đều có khả năng rơi vào tình huống khoản vay không được hoàn trả toàn bộ khoản vay hoặc chỉ hoàn trả một phần hoặc hoàn trả nhưng vi phạm thời hạn hoàn trả.

Người cho vay tự xác định và chấp nhận mức độ rủi ro ở mỗi khoản vay đã cấp.

Khi cung cấp một khoản vay trên Dịch vụ cho vay, Người cho vay cần biết rằng, hệ thống WebMoney Transfer không chịu bất cứ rủi ro nào về phía mình, hệ thống này chỉ cung cấp các giao diện để Người cho vay và Người vay ký kết các giao dịch cho vay và một số công cụ để tác động đến Người vay trong trường hợp không hoàn trả tuân theo các Quy định của Dịch vụ.

Hãy nhớ rằng: mặc dù công việc của các chuyên gia ngân hàng là cố gắng đánh giá và giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất khi cho vay, nhưng trong một thời gian dài, hầu như tất cả các hoạt động của họ đều bị phá sản và do sự tích tụ của các lỗi, dẫn đến những kết quả tiêu cực.

Do đó, hãy đừng cho vay những khoản tiền mà bạn còn cần phải sử dụng - chỉ đặt rủi ro ở những khoản tiền nhàn rỗi.

Khi cung cấp một khoản vay, bạn nhất định phải tính đến một số tính năng quan trọng của hệ thống tự động Dịch vụ cho vay - giới hạn các tác động đến Người vay, cụ thể là:

 • tác động chỉ có thể trong giới hạn của hệ thống WebMoney Transfer;
 • không có cơ chế tính tiền phạt và đền bù cho việc vi phạm thời hạn hoàn trả khoản vay;
 • giới hạn trách nhiệm của Người vay - một văn bản dưới dạng điện tử được hình thành thông qua hệ thống paymer.com với số tiền gấp đôi số tiền khoản vay còn lại và được chuyển giao cho Người vay để lưu trên Dịch vụ cho vay vào thời điểm nhận khoản vay từ Người cho vay sẽ là tài sản thế chấp cho khoản vay dưới hình thức các nghĩa vụ vô điều kiện của Người vay về việc thanh toán cho người mang văn bản đó.

Lưu ý quan trọng: Trọng tài hệ thống WebMoney Transfer không xem xét các khiếu nại về Dịch vụ cho vay, các khoản vay được ký kết thông qua Dịch vụ cho vay. Do vậy, các khoản phạt hoặc bồi thường theo các hợp đồng cho vay sẽ không được xem xét. Tất cả những phương thức để thực hiện khoá tài khoản Người vay, Người cho vay có thể tự thực hiện thông qua các công cụ sẵn có đã được Dịch vụ cho vay cung cấp.

Bạn hãy đặt ra tất cả các câu hỏi để làm rõ và chắc chắn rằng Người vay của bạn hiểu các điều kiện sử dụng Dịch vụ cho vay.

Cần phải làm gì khi khoản vay bị quá hạn hoàn trả

Dịch vụ cho vay sẽ thông báo cho cả hai bên tham gia vào giao dịch vay mượn về việc khoản vay đã trễ hạn hoàn trả. Trong trường hợp đó, Người cho vay chỉ có cách là cố gắng liên hệ với Người vay để làm rõ nguyên nhân vì sao Người vay chưa hoàn trả hay gặp tình hình khó khăn gì.

Nếu việc liên hệ với Người vay không thành công, hoặc vấn đề Người vay giải thích về việc chậm trễ hoàn trả khoản vay không được Người cho vay chấp nhận, thì Người cho vay có thể tạm thời khoá tài khoản của Người vay trên hệ thống WebMoney Transfer. Khi đó, Người vay chỉ có thể thực hiện giao dịch nạp tiền ví và trao đổi tiền sang WMZ cho đến khi có đủ số tiền để hoàn trả khoản vay.

Cần phải làm gì khi khoản vay không được hoàn trả

Nếu như Người cho vay chấp nhận việc Người vay không thể thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng cho vay, thì nếu TL của Người vay có chỉ số tích cực thì Người cho vay có thể cố gắng lấy lại khoản vay thông qua các hạn mức tín dụng khác được mở cho Người vay bởi những người dùng khác. Khi đó, khoản vay sẽ được thu hồi thông qua các Hợp đồng cho vay mới được ký kết giữa Người vay và những Người cho vay mới.

Nếu TL của Người vay bằng 0 hoặc không đủ tiền để trang trải khoản vay, thì Người cho vay có thể nhận một văn bản về nghĩa vụ vô điều kiện của Người vay dưới dạng điện tử được hình thành thông qua hệ thống Paymer.com với số tiền gấp đôi số tiền còn lại của khoản vay. Các nghĩa vụ này tương đương với việc nhận từ Người vay một văn bản đơn giản với nội dung là Người vay có trách nhiệm thanh toán cho người mang văn bản này số tiền còn nợ mà phát sinh theo hợp đồng vay khi sử dụng Dịch vụ cho vay.

Chủ sở hữu của văn bản nghĩa vụ này có thể:

 • tiếp tục đòi khoản vay từ Người vay;
 • bán hoặc chuyển nhượng văn bản nghĩa vụ này cho bên thứ 3 trên Sàn mua bán nợ;
 • nhận các giấy tờ, xác minh tính xác thực của các giấy tờ này bao gồm cả chữ ký điện tử của Người vay để yêu cầu thanh toán bằng hồ sơ bên ngoài hệ thống WebMoney Transfer, trong đó có cả toà án.

Có thể xem thêm thông tin về Dịch vụ cho vay ở đâu

Hướng dẫn về Dịch vụ cho vay, bạn có thể xem tại trang WebMoney Wiki.

Để thảo luận về việc cấp và nhận khoản vay, có thể truy cập:

 • WebMoney Forum: các câu hỏi chung về Dịch vụ cho vay và trao đổi với Người vay.
 • WebMoney sự kiện, tại đó bạn có thể tìm thấy:
  • các nhóm liên quan đến Người cho vay và Người vay;
  • các nhóm chia sẻ các kinh nghiệm về đòi nợ.

Xem thêm
WebMoney sự kiện
Cấu hình hiển thị sự kiện và thông tin trên WebMoney Sự kiện