Wiki

Các phương thức quản lý ví điện tử

Các phương thức quản lý trên hệ thống WebMoney Transfer sẽ cho phép khách hàng cùng lúc sử dụng các loại WM Keeper khác nhau.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào liên kết tương ứng trong bảng dưới đây.

  Khách hàng đang sử dụng Kết nối với Thêm mới Thêm mới
WebMoney Keeper Standard WM Keeper Standard (Mini) WM Keeper Mobile WM Keeper WinPro WM Keeper WebPro
WebMoney Keeper Mobile WM Keeper Mobile WM Keeper Standard WM Keeper WinPro WM Keeper WebPro
WebMoney Keeper WinPro WM Keeper WinPro (Classic) WM Keeper Standard WM Keeper Mobile
WebMoney Keeper WebPro WM Keeper WebPro (Light) WM Keeper Standard WM Keeper Mobile
Lưu ý:

Xem thêm tại WM Keepers Comparison