Wiki

Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU

Trên cơ sở các chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật”), trong đó bao gồm Chính sách sử dụng Cookie, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) sẽ thu thập và xử lý bất kỳ thông tin nào để có thể nhận dạng người dùng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) trong quá trình sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận người dùng WebMoney hoặc Hợp đồng đại lý WebMoney tương đương (“Thỏa thuận người dùng”) là một phần của Chính sách bảo mật. Ý nghĩa của các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách bảo mật được định nghĩa trong bản Thỏa thuận người dùng.

Nếu bạn là một người dùng dưới 18 tuổi, đăng ký tài khoản cá nhân, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân theo những cách thức được quy định trong Chính sách bảo mật này, với điều kiện, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn chỉ để liên lạc các thông tin trong phạm vị Dịch vụ (ví dụ: các thông báo chính thức, các tin nhắn báo cáo, trả lời câu hỏi) và chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin quảng cáo tiếp thị nào hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn với mục đích quảng cáo tiếp thị.

Bạn chấp thuận Chính sách bảo mật, nghĩa là bạn chấp thuận việc cung cấp và xử lý thông tin cá nhân của bạn và xác nhận rằng việc đồng ý với chính sách này là tự nguyện và vì lợi ích của chính bạn. Việc xử lý các thông tin cá nhân của bạn sẽ được thực hiện với mục đích phục vụ đầy đủ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận người dùng và theo các phụ lục đi kèm và bao gồm cả Chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý với việc thực hiện các hành động sau đối với Thông tin cá nhân của bạn: sưu tập, hệ thống hóa, tích trữ, lưu trữ, làm rõ (cập nhật hoặc thay đổi), sử dụng, phân phối (bao gồm cả truyền dẫn), mất quyền kiểm soát, ngăn chặn, phá hủy, truyền tải, trong đó bao gồm cả việc truyền ra ngoài biên giới, cũng như thực hiện bất kỳ một hành động nào khác với các thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc xử lý các dữ liệu có thể sử dụng các phương tiện tự động hóa hoặc không sử dụng (khi xử lý không tự động). Để xử lý các thông tin cá nhân có thể sử dụng không giới hạn các phương pháp xử lý. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, nếu cần thiết, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các Bên thứ ba. Bên thứ ba có quyền xử lý các dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận này để thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa thuận người dùng và các phụ lục của nó và bao gồm cả Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi dựa trên thực tế rằng, bạn cung cấp chính xác thông tin cá nhân, để chúng tôi có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ bản Chính sách bảo mật này, đồng thời để tránh cho mình các trách nhiệm nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác, ví dụ: về tuổi tác của bạn.

Chúng tôi có thể không thường xuyên thay đổi các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên trang này và thông báo tới bạn qua hòm thư điện tử hoặc qua tin nhắn tài khoản của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi tin nhắn về .

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Việt Nam Trực Tuyến, một công ty thành lập tại Việt Nam theo giấy phép thành lập số 0310151739 có đăng ký trụ sở tại 5A Phan Kế Bính, Phường Đakao Quận 1, TPHCM, Việt Nam. WebMoney Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thực hiện hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán là Ví điện tử theo giấy phép số 23 ngày 30/10/2015

2. CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi chỉ thu thập các Thông tin cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy và hoạt động của các Dịch vụ, liên quan đến việc mở và quản lý tài khoản và thực hiện các điều khoản trong Thỏa thuận người dùng. Các Thông tin cá nhân được cung cấp trực tiếp bởi bạn, cũng như những người khác hoặc công ty được bạn ủy quyền để thực hiện thay cho bạn và những Thông tin cá nhân này có thể bao gồm các thông tin thu thập được từ Bên thứ ba mà đã được bạn ủy quyền để tiết lộ thông tin cho chúng tôi, bao gồm:

(a) Các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện điền các mẫu biểu Dịch vụ, khi công khai Nội dung người dùng, khi yêu cầu các dịch vụ thêm hoặc tin nhắn thông báo vấn đề;
(b) Tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và các thông tin liên lạc khác;
(c) Thông tin thanh toán (ví dụ: số tài khoản, mã ngân hàng, số thẻ thanh toán, ngày hết hạn thẻ, ngày cấp thẻ và số CVV);
(d) Bất cứ dữ liệu hoặc thông tin khác mà chúng tôi hay bất kỳ nhà cung cấp của chúng tôi có trách nhiệm yêu cầu bạn cung cấp để có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;
(e) Các thông tin về tình hình tài chính của bạn hoặc mối quan tâm tài chính của bạn;
(f) Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thường trú và số điện thoại;
(g) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để ngăn chặn việc giao dịch tiền không hợp pháp và gian lận;
(h) Bản ghi các cuộc trao đổi qua điện thoại và bất kỳ liên lạc khác giữa bạn và chúng tôi;
(i) Bản ghi các cuộc điều tra, khảo sát mà chúng tôi đề nghị bạn thực hiện với mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không nhất thiết cần phải điền vào nó;
(j) Chi tiết các cuộc viếng thăm của bạn trên Dịch vụ và các địa chỉ mà bạn đã truy cập (xem thêm: Chính sách sử dụng Cookies);
(k) Địa chỉ giao thức Internet, múi giờ/khu vực, loại trình duyệt/loại ngôn ngữ, hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet, cấu hình hệ thống, và các tham số khác;
(l) Thông tin về các hoạt động của bạn, ví dụ: về các truy cập trên các trang, các tìm kiếm của bạn, về quảng cáo hoặc các siêu liên kết (hyperlink) mà bạn nhấn vào;
(m) Thông tin về các giao dịch: hàng hóa bán lẻ, hàng hóa mua, giá trị giao dịch;
(n) Thông tin về bất kỳ một quá trình tố tụng hình sự/dân sự nào mà bạn có thể tham gia vào;
(o) Kết quả kiểm tra tín dụng của Doanh nghiệp bạn.

Chúng tôi nhắm tới mục đích giữ thông tin cá nhân của bạn luôn cập nhật, vì vậy, xin vui lòng báo cho chúng tôi biết bất kỳ một thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn bằng cách cập nhật Tài khoản hoặc gửi thư điện tử tới cho chúng tôi, ghi rõ địa chỉ thư điện tử của bạn. Bạn cần phải gửi thư điện tử cho chúng tôi, ghi rõ địa chỉ thư điện tử trong vòng 30 ngày nếu bạn có thay đổi về tên, địa chỉ thường trú, thông tin liên hệ, chứng minh thư hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đấy và các thông tin mà chúng tôi cho rằng nó quan trọng trong mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi trong phạm vi Dịch vụ.

3. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU?

Địa điểm chính để lưu trữ các Thông tin cá nhân người dùng là trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, để hệ thống hoạt động không xảy ra sai sót và tuân thủ sự các nguyên tắc an toàn bảo mật, nguyên tắc đảm bảo thông tin, các dữ liệu người dùng cũng có thể được đặt ở ngoài biên giới Việt Nam. Bạn ý thức được và đồng ý cho chúng tôi chuyển dữ liệu Thông tin cá nhân của bạn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các dữ liệu này được xử lý bởi các nhân viên hoặc một trong các nhà cung cấp hoặc đối tác bên ngoài Việt Nam của chúng tôi. Những nhân viên đó có thể xử lý các thông tin thanh toán của bạn và đưa ra các dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý để đảm bảo việc xử lý dữ liệu của bạn được an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật.

Sau khi nhận được các Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các quy trình và các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép, xử lý không theo nguyên tắc, bị mất dữ liệu, bị phá hủy hoặc hỏng dữ liệu… tùy thuộc vào các quy định trong Thỏa thuận người dùng, liên quan đến sự an toàn của các Mã truy cập Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu trong môi trường Internet không hoàn toàn là an toàn, và, bất chấp những nỗ lực cao nhất của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn cho sự an toàn Thông tin cá nhân của bạn khi truyền dữ liệu tới Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bất kỳ việc truyền dữ liệu nào khác sẽ gây ra rủi ro cho riêng bạn.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện vai trò là người điều khiển các dữ liệu đó.

Chúng tôi có thể sử dụng các Thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc một vài mục đích được nêu trong danh sách dưới đây:

(a) Để đảm bảo rằng các nội dung của Dịch vụ chúng tôi cung cấp với cách thức có hiệu quả cao nhất cho bạn và cho máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác mà chúng tôi có hỗ trợ;
(b) Để cung cấp thông tin cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng nó có thể có ích cho bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích đó;
(c) Để phục vụ công tác phân tích thống kê;
(d) Để phát triển và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi;
(e) Để cập nhật các bản ghi hồ sơ của chúng tôi;
(f) Để xác định các thành phần dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà có thể bạn sẽ quan tâm;
(g) Để đánh giá điểm tín dụng của bạn theo các quy định phù hợp trong Thỏa thuận người dùng;
(h) Để xác định, ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ các gian lận, khoản tiền bất hợp pháp, và các hình thức vi phạm khác;
(i) Để kiểm tra các yêu cầu trong việc tuân thủ các quy định và điều khoản thi hành;
(j) Để thông báo cho bạn về các Dịch vụ và/hoặc các Hoạt động khác;
(k) Để thực hiện các nghĩa vụ của mình và thực hiện các điều khoản trong khuôn khổ nội dung thỏa thuận giữa bạn và hoặc là giữa chúng tôi, hoặc là giữa những người dùng Dịch vụ;
(l) Để cho phép bạn tham gia vào các sự kiện đang diễn ra của Dịch vụ, nếu bạn đồng ý;
(m) Để gửi cho bạn các thông báo trong khuôn khổ Thỏa thuận người dùng của bạn.

5. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẠN

Chúng tôi sẽ tôn trọng tính bảo mật Thông tin cá nhân của bạn và chỉ tiết lộ nó cho các mục đích mà đã được giải thích cho bạn khi áp dụng, và đồng thời:

(a) Nếu chúng tôi mua hoặc bán một doanh nghiệp hoặc tài sản nào đó, chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
(b) Nếu một Bên thứ ba nắm giữ phần lớn tài sản của chúng tôi, Thông tin cá nhân về các khách hàng của chúng tôi sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;
(c) Nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện theo các yêu cầu pháp lý hoặc với mục đích ứng dụng hoặc thực thi các điều khoản hợp đồng của bạn, với mục đích bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn, an ninh đối với các khách hàng của chúng tôi và cả đối với những người khác (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty hoặc tổ chức khác để chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng);
(d) Nếu bạn yêu cầu chúng tôi hoặc đồng ý cho chúng tôi làm điều này;
(e) Để trung tâm lưu trữ lịch sử tín dụng có thể kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn gian lận (trung tâm này cũng sẽ lưu trữ lịch sử các yêu cầu của bạn và sử dụng nó mỗi khi ai đó thông báo thông tin mà bạn đã ban hành)
(f) Để thông báo cho trung tâm lưu trữ lịch sử tín dụng rằng bạn có một tài khoản và cách bạn sử dụng nó;
(g) Để các nhà cung cấp, đại lý và nhà thầu của chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân với mục đích cung cấp Dịch vụ, với các điều kiện của mình để đảm bảo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ chống lại việc xử lý Thông tin cá nhân trái phép hoặc không hợp pháp và để chống lại khả năng bị mất, bị phá hủy hoặc hư hỏng các Thông tin cá nhân đó;
(h) Để điều tra, ngăn chặn hoặc phát hiện các gian lận giao dịch và cả việc thanh tra kiểm soát chống rửa tiền bởi các quỹ trái phép;
(i) Để cung cấp cho các tổ chức thực hiện dịch vụ so sánh các đơn tín dụng nhận được từ phía công ty tài chính với mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận;
(j) Để thực hiện công việc kiểm toán và các nghĩa vụ cần thiết đối với một cơ quan nào đó có liên quan hoặc với cơ quan thuế.

Chúng tôi cũng đồng thời sẽ kiểm tra các thông tin mà bạn cung cấp tại các cơ quan/tổ chức để ngăn chặn việc gian lận và trong trường hợp bạn đưa thông tin sai lệch và định danh gian lận, các hồ sơ sẽ được tạo ra, và chúng tôi, cũng như các tổ chức khác, trong đó bao gồm cả các tổ chức thực thi pháp luật và các cơ quan thu hồi nợ có thể có được quyền truy cập để sử dụng và nghiên cứu các hồ sơ này, để mà:

(a) Quyết định về việc cấp tín dụng, các dịch vụ tín dụng cho bạn và cả các thành viên trong gia đình bạn;
(b) Quyết định về việc nhận bảo hiểm giao thông, nhà ở, vay nợ, đời sống và các loại bảo hiểm khác, và cả các loại bảo hiểm dành cho bạn cũng như các thành viên trong gia đình bạn;
(c) Để theo dõi những khoản nợ, người vay nợ, việc thu hồi nợ, ngăn chặn gian lận và quản lý tài khoản của bạn hoặc các chính sách bảo hiểm;
(d) Để ngăn chặn gian lận và các quỹ trái phép, ví dụ:

  • Khi kiểm tra thông tin để cung cấp một khoản vay hoặc nhận một khoản tín dụng hoặc các dịch vụ khác;
  • Để quản lý các tài khoản tín dụng cũng như các tài khoản hoặc dịch vụ liên quan đến tín dụng;
  • Khi kiểm tra thông tin trong các đề xuất và yêu cầu của tất cả các loại hình bảo hiểm; và
  • Khi kiểm tra thông tin về các ứng viên và người lao động cho các vị trí tuyển dụng.

Nếu bạn muốn có các thông tin về các tổ chức có liên quan về việc ngăn chặn gian lận, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và nêu rõ địa chỉ thư điện tử của bạn.

6. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý các Thông tin cá nhân của bạn cho việc tiếp thị, quảng cáo. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những dự định của chúng tôi khi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn có thể sử dụng các quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý thông tin bằng cách đánh dấu vào các lựa chọn nhất định, cho phép hình thức sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các quyền của mình bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử .

Dịch vụ có thể thỉnh thoảng sẽ chứa các đường dẫn liên kết (hyperlink) đến và từ các website của các công ty khác, bao gồm cả các trang quảng cáo. Nếu bạn có nhấn vào một đường dẫn liên kết nào đó từ các trang web này, xin vui lòng lưu ý rằng các bên thứ ba này có những chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không nhận bất kỳ một trách nhiệm nào về những chính sách bảo mật đó. Vui lòng làm quen và kiểm tra các chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp Thông tin cá nhân thông qua website đó hoặc qua bên thứ ba.

Theo quy định năm 1998 về bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền truy cập các Thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ. Mọi yêu cầu cấp quyền truy cập có thể phải chịu chi phí tương ứng liên quan đến việc cung cấp cho bạn dữ liệu về các Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ.