Wiki

Chính sách sử dụng cookie

Chính sách này (“Chính sách sử dụng File Cookie”) là một phần của Chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến (“Chính sách bảo mật”). Ý nghĩa của các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách sử dụng File Cookie này được định nghĩa trong Chính sách bảo mật.

File Cookie là gì?

File Cookie – là một gói dữ liệu có chứa một lượng nhỏ thông tin, được tải về thiết bị hoặc trình duyệt khi bạn truy cập các trang web. Sau đó, mỗi khi bạn truy cập trang web này, File Cookie sẽ được truyền ngược lại website đó hoặc website khác mà cũng chấp nhận File Cookie đó.

Xin lưu ý rằng, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ mà nằm ở trong dữ liệu của file nhật ký hệ thống (“log files”) của các bên thứ ba. File nhật ký hệ thống không phải là File Cookie, không chứa bất kỳ một thông tin cá nhân nào và không thể sử dụng để định dạng việc bạn sử dụng cá nhân Dịch vụ. Khi bạn yêu cầu một trang web nào đó, từ phía máy chủ web Dịch vụ sẽ tự động nhận được tên domain của bạn và địa chỉ IP, nhưng những thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ và những dữ liệu này chỉ được sử dụng để nghiên cứu tổng lưu lượng Dịch vụ và người dùng của nó, và/hoặc để hợp tác với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dữ liệu này không được tiết lộ cho các bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi sử dụng File Cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng File Cookie để đảm bảo các Dịch vụ của chúng tôi thực hiện đúng chức năng của nó và để chúng tôi hiểu thêm cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi cải thiện nó tốt hơn. File Cookie sẽ không thể gây hại đến máy tính của bạn.

Những loại File Cookie nào chúng tôi sử dụng?

Đầu tiên, chúng tôi sẽ mô tả từng loại file, sau đó chúng tôi sẽ xác định các loại file thực sự chúng tôi sẽ sử dụng theo bảng dưới đây.

Có bốn loại File Cookie khác nhau:

File Cookie cần thiết: đây là loại File Cookie cần thiết cho hoạt động của Dịch vụ và nó không thu thập thông tin về bạn để có thể sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Đồng thời, nó cũng nhớ các trang web mà bạn truy cập.

File Cookie phân tích/kỹ thuật: cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ, ví dụ: cách bạn di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi và bạn có gặp lỗi gì hay không. Loại File Cookie này không thu thập thông tin cá nhân của bạn. Các thông tin ẩn danh thu thập được chỉ được chúng tôi sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ, hiểu được một cách tổng thể người dùng của chúng tôi quan tâm gì và đánh giá hiệu quả của các quảng cáo của chúng tôi. Một số File Cookie kỹ thuật được sử dụng như một phần của các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, ví dụ: Google Analytics.

File Cookie chức năng: được sử dụng cho việc cung cấp các dịch vụ hoặc để nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn bằng tên của bạn, ghi nhớ sở thích của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

File Cookie mục đích: cho phép ghi lại chuyến viếng thăm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, các trang, các đường dẫn liên kết mà bạn đã ghé qua. Chúng liên kết với các dịch vụ của các bên thứ ba, ví dụ như nút “Like”, “Share”. Các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ này để đổi lấy một ghi nhận là bạn đã ghé qua trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba có thể sau đó sẽ sử dụng thông tin về các truy cập của bạn nhằm mục đích quảng cáo và hiển thị quảng cáo cho bạn trên các trang web khác mà bạn cũng có thể quan tâm.

Trong bảng dưới đây sẽ tóm tắt thông tin về File Cookie mà chúng tôi sử dụng thực tế và mục đích sử dụng chúng:

Loại File Cookie?                               Cần thiết    Phân tích   Chức năng   Mục đích

Đăng nhập & xác thực khách hàng                          *      
Hỗ trợ phiên truy cập của khách hàng                        *      
Ghi nhớ sở thích của khách hàng                                          *  
Phân tích Google & WebMoney                                     *  

Làm thế nào tôi có thể thiết lập các cài đặt cho các File Cookie?

Lưu ý rằng, các thiết lập trên máy tính của bạn và/hoặc trên trình duyệt di động, có thể sẽ làm chệch hướng “cần thiết”, “kỹ thuật” hoặc “mục đích” của File Cookie. Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc truy cập website Dịch vụ và một phần của Dịch vụ có thể sẽ không làm việc.

Tất cả các trình duyệt đều có các công cụ cho phép quản lý File Cookie như: chấp nhận, từ chối hoặc xóa. Để có thể truy cập vào thiết lập File Cookie, bình thường người ta hay vào “Thiết lập” (Setting) trên trình duyệt. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng các chức năng ở mục “Trợ giúp” hoặc liên hệ với nhà cung cấp trình duyệt. Nếu bạn không biết cách thiết lập File Cookie, vui lòng truy cập vào các đường dẫn sau để xem hướng dẫn sử dụng các trình duyệt phổ biến nhất:

Thiết lập trên trình duyệt Firefox
Thiết lập cookie trên trình duyệt Chrome
Thiết lập cookie trên trình duyệt Opera
Thiết lập cookie trên trình duyệt Safari
Thiết lập cookie trên trình duyệt Internet Explorer

Ngoài ra, để ngăn chặn việc kích hoạt File Cookie mục đích, bạn có thể sử dụng các ứng dụng từ các nhà cung cấp khác được nêu trong bảng. Để xem thêm các thông tin về cách xóa, vô hiệu hóa hoặc khóa File Cookie, vui lòng truy cập AboutCookies.org.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Việt Nam Trực Tuyến, một công ty thành lập tại Việt Nam theo giấy phép thành lập số 0310151739 có đăng ký trụ sở tại 5A Phan Kế Bính, Phường Đakao Quận 1, TPHCM, Việt Nam. WebMoney Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thực hiện hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán là Ví điện tử theo giấy phép số 23 ngày 30/10/2015