Wiki

Chứng chỉ Formal

Chứng chỉ Formal
Được cấp miễn phí cho thành viên WebMoney Transfer tại trang https://passport.wmtransfer.com/ sau khi điền đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân trong hộ chiếu (hoặc CMND) và tải lên file scan các tài liệu này để kiểm tra.

Thành viên sở hữu Chứng chỉ Formal sẽ được cung cấp thêm một số tính năng trên hệ thống WebMoney Transfer như sau: Nếu Chứng chỉ Formal đã được kiểm chứng thông tin cá nhân, thì người dùng có thể: Ngoài ra, thành viên sở hữu chứng chỉ Formal có thể:
  • sử dụng dịch vụ trao đổi các loại tiền tệ WM khác nhau tại WM Exchanger;
  • giao tiếp với những "người đồng hương" thông qua website Geo.WebMoney
  • bình luận, đánh giá về chất lượng của bất kỳ website nào trên hệ thống WebMoney Advisor.

Chủ sở hữu chứng chỉ Formal có thể quản lý ví của mình thông qua WM Keeper Standard (Mini) hoặc WM Keeper Mobile, nhưng phải tuân theo một số giới hạn tài chính nhất định. Vì thế chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WM Keeper WinPro (Classic) hoặc WM Keeper WebPro (Light).

Xem thêm:
Kiểm tra chứng chỉ Formal