Wiki

Chứng chỉ Registrar

Chứng chỉ Registrar

Chứng chỉ Registrar là mức Chứng chỉ cao nhất trong số các loại Chứng chỉ được cấp cho thành viên của hệ thống WebMoney Transfer. Chứng chỉ Registrar được cấp cho chủ sở hữu chứng chỉ Personal khi thực hiện những điều kiện dưới đây.

Điều kiện nhận chứng chỉ Registrar:
  • độ tuổi không thấp hơn 25 tuổi
  • đã nhận được chứng chỉ Personal từ 3 năm trở lên
  • có mức chỉ số kinh doanh không thấp hơn 100
  • có kinh nghiệm cấp chứng chỉ Initial (kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trở lên)
  • có văn phòng để phỏng vấn các ứng viên xin cấp chứng chỉ cũng như để cung cấp, trao đổi các tài liệu cần thiết cho việc định danh
  • phỏng vấn trực tiếp với đại diện của Trung tâm chứng chỉ tại Moskva và kí "Hợp đồng ủy quyền"
  • đóng một khoản phí bảo đảm khoảng 3000 WMZ

Chủ sở hữu Chứng chỉ Registrar có thể tham gia vào công việc của hệ thống trọng tài với tư cách là trọng tài viên.

Trước khi liên lạc với Trung tâm Chứng chỉ, bạn cần tìm hiểu kĩ Hợp đồng ủy quyền cũng như Quy tắc tiến hành định danh
(xem các văn bản này tại http://passport.webmoney.ru/asp/documents.asp). Nếu bạn đã hiểu rõ ý nghĩa các văn bản này đặc biệt là phần cấp phát chứng chỉPersonal và không có thắc mắc gì thêm, bạn có thể thông báo cho quản trị viên Trung tâm chứng chỉ về yêu cầu muốn nhận Chứng chỉ Registrar, cũng như thành phố cụ thể mà bạn sẽ tiến hành các hoạt động cấp chứng chỉ. Trước đó, bạn cũng cần phải liên lạc và thỏa thuận về cuộc gặp với quản trị viên của Trung tâm Chứng chỉ.