Wiki

Chuyển tiền bảo đảm

Để giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch, các thành viên tham gia có thể sử dụng các giao dịch chuyển tiền với sự bảo đảm kèm theo.

Chuyển tiền bảo đảm - một loại đặc biệt của chuyển giao, có nghĩa là khi người gửi bị chặn cho đến khi người nhận không phải là một trong hai điều kiện bổ sung:

  • Gửi cho người nhận mã bảo đảm hoặc
  • Quy định cho người nhận thời hạn bảo đảm.

Các điều kiện bổ sung cho phép bảo vệ những thành viên hệ thống tránh khỏi những lỗi có thể phát sinh trong việc chuyển tiền cũng như thao tác gian lận có thể xảy ra của các đối tác.

Sử dụng dịch vụ Chuyển tiền với mã bảo đảm giúp bảo vệ người mua khỏi những người bán thiếu trung thực nếu mã bảo đảm chỉ được thông báo với người bán sau khi hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung ứng.

Khi sử dụng dịch vụ Chuyển tiền bảo đảm theo thời gian mã bảo đảm là không cần thiết. Tiền sẽ được gửi cho người nhận một cách tự động, sau một khoảng thời gian nhất định đã được thiết lập. Lợi ích của phương thức bảo đảm giao dịch này là ở chỗ người bán được bảo đảm tránh khỏi trường hợp rằng, người mua có thể không thông báo mã bảo đảm, và người mua, đến lượt mình, có thể kháng cáo chống lại việc chuyển tiền tại dịch vụ trọng tài trước khi hết thời gian bảo đảm.

Chuyển tiền bảo đảm có những hạn chế sau đây.

  • Nếu người nhận nhập sai mã bảo đảm quá 8 lần, việc chuyển tiền sẽ bị hủy bỏ và tiền sẽ được trả lại vào ví của người gửi;
  • Việc chuyển tiền bảo đảm theo mã cũng có thời hạn nhất định. Nếu trong khoảng thời gian nhất định nào đó mã bảo đảm không được nhập vào chính xác, thì việc chuyển tiền sẽ bị hủy bỏ;
  • Việc chuyển tiền với thời hạn bảo đảm đã hết được xử lý mỗi ngày một lần và được thực hiện (chuyển tiền vào hoặc trả lại) trong vòng 24 tiếng sau khi kết thúc thời hạn.

Xem thêm:
Chuyển tiền mới mã bảo đảm trong WM Keeper WinPro
Chuyển tiền bảo đảm theo thời gian trong WM Keeper WinPro
Dịch vụ tiến hành các giao dịch bảo mật (WebMoney Escrow)