Wiki

E-num

E-num – là một hệ thống đăng nhập hiện đại, cung cấp mức độ bảo mật thông tin cao. Việc bảo mật được thực hiện bằng các dạng mã vạch hai chiều QR Code. Chìa khóa giải mã không nằm trên máy vi tính mà nằm trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng...Điều này cho phép các thành viên có thể sử dụng khi làm việc với nhiều máy tính khác nhau, cũng như hạn chế nguy cơ bị hư hại hay trộm cắp bởi Trojan hoặc các phần mềm độc hại khác.

Tính năng

Dịch vụ đăng nhập bằng E-num có thể được sử dụng để đăng nhập vào WM Keeper, hoặc để xác nhận bổ sung khi thực hiện các thao tác quan trọng nhất trong hệ thống như: thay đổi thông tin dữ liệu cá nhân và các thiết lập bảo mật, xác nhận việc chuyển tiền, thêm liên lạc và các thao tác khác.

Xin vui lòng tìm hiểu chi tiết hơn tại Sử dụng E-num.

Chủ sỡ hữu trang web cũng có thể bật dịch vụ đăng nhập E-NUM. Tìm hiểu chi tiết hơn tại: Sử dụng dịch vụ E NUM bởi chủ sở hữu trang web

Ưu điểm

Ưu điểm nổi trội của dịch vụ E-num khi so sánh với các phương thức tương tự là tính hiệu quả/chi phí đối với cả những người cung cấp cũng như người sử dụng hàng hóa và dịch vụ.

Khi sử dụng E-num để đăng nhập vào các trang web bán hàng, dịch vụ online, vào hệ thống ngân hàng hoặc công ty, bạn không cần thiết phải triển khai một sever đăng nhập bổ sung, vì tất cả thông tin cần thiết đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của E-num. Việc trao đổi dữ liệ được thực hiện thông qua một kết nối https an toàn dựa trên các giao diện được hỗ trợ bởi hệ thống E-NUM. Nếu hệ thống đã được kết nối E-num, người dùng chỉ cần sử dụng các thiết bị di động của mình để đăng nhập vào hệ thống.

Trang web của dịch vụ http://www.e-num.ru

Xêm thêm:
Sử dụng E-num
Sử dụng dịch vụ E NUM bởi chủ sỡ hữu trang web
Đăng ký vào dịch vụ E-num
Làm thế nào để thay đối số điện thoại trong e-num
Thay đổi email chính trong E-num
E-num Client
Đăng nhập vào WM Keeper bằng dịch vụ E-num
Đăng nhập vào trang web bằng dịch vụ E-num
Nhận chứng chỉ Client trong WM Keeper WebPro
Xác nhận thao tác bằng dịch vụ E-num
Đăng nhập E-num bằng mã QR