Wiki

Gửi hóa đơn từ WebMoney Keeper Standard

Để gửi hóa đơn từ WebMoney Keeper Standard, người dùng vui lòng thực hiện các bước sau:

1 Đăng nhập WebMoney Keeper Standard tại https://mini.wmtransfer.com

2 Chọn «Send an invoice»

3 Nhập số WMID hoặc e–mail cần gửi hóa đơn. Chọn số lượng, đơn vị giao dịch và ghi chú giao dịch (Ví dụ: hóa đơn thanh toán dịch vụ) và nhấn «Ok».

4 Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được thông báo như hình ảnh minh họa:

Xem demo: How to issue an invoice via the contact list