Wiki

Giới hạn tài chính đối với thành viên hệ thống

Hệ thống WebMoney Transfer quy định các giới hạn tài chính đối với thành viên sử dụng phụ thuộc vào mức định danh, loại phần mềm WebMoney Keeper sử dụng và phương thức xác nhận giao dịch sử dụng.

Những thành viên quản lý ví của mình thông qua WM Keeper Standard (Mini) hoặc WM Keeper Mobile và có định danh Alias chưa khai báo số điện thoại di động sẽ phải tuân thủ các mức giới hạn thấp nhất đối với các giao dịch tài chính trong hệ thống.

Đối với giao dịch từ ví WMB, mức định danh không được thấp hơn Personal.

Công dân nước Cộng hòa Belarus có thể nhận định danh qua bên bảo đảm về đơn vị tiền tệ WMB

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các giới hạn tài chính về nạp vào và chi tiêu được liệt kê trong các bài viết sau

Để loại bỏ các hạn chế về số tiền tối đa được chi tiêu và tăng mức trần giới hạn khi thực hiện các giao dịch tài chính chúng tôi khuyến nghị các thành viên hệ thống: