Wiki

Giao dịch chuyển đổi với WM Keeper Standard

WebMoney Keeper Standard được xây dựng với cơ chế tự động chuyển đổi sẵn có. Để thực hiện chuyển đổi:

1 Người dùng chọn biểu tượng "Exchange" như hình ảnh minh họa:

2 Khi cửa sổ xuất hiện, người dùng chọn đơn vị và số lượng cần chuyển đổi.

3 Nếu giao dịch chuyển đổi thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo như hình ảnh minh họa dưới đây: