Wiki

Hoàn thành giao dịch với mã bảo vệ trên WebMoney Keeper Standard

Nếu người dùng muốn hoàn thành giao dịch với mã bảo vệ trên WM Keeper Standard, vui lòng thực hiện các bước sau:

1 Đăng nhập WM Keeper Standard tại https://mini.wmtransfer.com

2 Nhấn nút “1 transaction” (vui lòng xem hình ảnh minh họa)

3 Nhấn Protected (Not Completed)

4 Người dùng nhập mã bảo vệ đã nhận được từ người gửi và nhấn Ok để tiếp tục.

5 Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được thông báo hiển thị như hình ảnh minh họa:

Lưu ý: Số lần nhập mật mã không được vượt quá 10 lần.
Nếu số lần nhập mật mã vượt quá 10, giao dịch sẽ được trả về người gửi.