Wiki

Hoàn trả khoản vay

Hoàn trả khoản vay.

Để hoàn trả tín dụng đã nhận người mua cần mở lịch sử giao dịch của ví WMC

trong WM Keeper WinPro:

trong WM Keeper WebPro:

và chọn một trong số các người vay chưa trả nợ, sau đó nhấn vào "Hoàn trả toàn bộ số nợ hay một phần...".

trong WM Keeper WinPro:

в WM Keeper WebPro:

Tiếp theo mở form, trong đó yêu cầu nhập mã số ví WMZ, mà từ đó sẽ thực hiện thanh toán cho tiền nợ (theo mặc định sẽ chọn ví có số tiền WMZ lớn nhất). Cũng trong form này, người mua cần nhập số tiền muốn trả nợ. Sau khi nhấn vào nút "Tiếp theo" số tiền WMZ đã nhập từ ví WMZ của người nợ sẽ được chuyển sang ví ví WMZ của người cho vay, còn số tiền trong WMDWMC trên ví D và C của các thành viên thương vụ sẽ hoặc được xóa hoặc giảm về số tiền tương ứng.

trong WM Keeper WinPro:

trong WM Keeper WebPro:

Số tiền nợ có thể được hoàn trả một lần hoặc cũng có thể theo từng phần. Đồng thời số nợ được xem là đã hoàn trả xong chỉ trong trường hợp nếu người nợ thanh toán hoàn toàn số tiền WMZ đã vay.

Trong trường hợp nếu bạn không trả nợ theo đúng thời hạn đã được quy định trong giao dịch tín dụng, các hoạt động chức năng của phần mềm WM Keeper sẽ tự động được thay đổi đối với bạn. Theo đó, bạn sẽ mất khả năng thực hiện bất kỳ giao dịch tiền tệ nào với các thành viên khác trong hệ thống, ngoại trừ giao dịch đổi tiền bất kỳ sang tiền WMZ thông qua dịch vụ WM Exchanger. Đồng thời WM Keeper bắt đầu tự động trả nợ cho bạn bằng cách chuyển cho chủ nợ toàn bộ hoặc từng phần số tiền WMZ mà bạn đã nợ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây với video về hoàn trả nợ.

Xem thêm:
Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ tín dụng
Giao dịch tín dụng
Phải làm gì nếu bị mất ghi chép lịch sử tín dụng trong ví WMC?