Wiki

Khôi phục mật khẩu WebMoney Keeper Standard

Để khôi phục mật khẩu truy cập WebMoney Keeper Standard, vui lòng thực hiện các bước sau:

1 Truy cập https://mini.wmtransfer.com/ và nhấn link "Forgot your password" để đi đến trang khôi phục mật khẩu.

2 Nhập e - mail, WMID hoặc số điện thoại người dùng đã đăng ký và lựa chọn hình thức nhận hướng dẫn khôi phục mật khẩu (qua e - mail, điện thoại hoặc WM Keeper), nhập mã được hiển thị trên hình và nhấn "OK".

3 Một đường link khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến e - mail, điện thoại hoặc WM Keeper của người dùng. Nhấn vào đường link và chọn một mật khẩu mới cho WebMoney Keeper Standard.