Wiki

Kiểm tra định danh Formal

Để nhận định danh Formal người sử dụng cần tải lên website bản scan màu trang hộ chiếu có ảnh và chữ kí để tiến hành kiểm tra.

Nếu bạn không có máy scan, hãy chụp hộ chiếu bằng máy ảnh kĩ thuật số hoặc điện thoại.

Lưu ý rằng, hệ thống kiểm tra chỉ tiếp nhận ảnh hoặc scan MÀU.

Không tải lên các tài liệu không phải là của bạn!

Chỉ quản trị viên hệ thống được phép truy cập vào các tài liệu này để kiểm tra thông tin cá nhân WMID của bạn. Dữ liệu khai báo trong phần định danh cần trùng khớp với dữ liệu hộ chiếu, nếu không việc kiểm tra sẽ không thể thực hiện được.

Tin nhắn về kết quả kiểm tra tài liệu tải lên và thông tin định danh sẽ được gửi đến WMID và hòm thư điện tử của bạn sau 1-2 ngày làm việc.

Xem thêm:
Tải tài liệu lên Trung tâm Định danh
Định danh Formal
Trung tâm định danh