Wiki

Làm thế nào để chấp nhận thanh toán bằng Keeper Mobile qua Giao diện tích hợp Web Merchant

Cách truy cập bằng WM Keeper Mobile (Telepay.ru) thanh toán qua Giao diện tích hợp Web Merchant.

Khách hàng thanh tóan bằng dịch vụ WM Keeper Mobile như sau:

  • Sau khi đặt hàng trên trang Merchant khách hàng nhấn vào nút "Send Money form". Hệ thống sẽ chuyển sang trang Merchant.Webmoney.
  • Tại trang Merchant.Webmoney khách hàng xác thực bằng việc chọn WM Keeper Mobile (telepat.ru) như là một phương thức thanh toán và nhập đầy đủ thông tin số điện thoại (bao gồm quốc gia và mã vùng).
  • Sau đó khách hàng nhận một tin nhắn (SMS), tin nhắn chứa mã thanh toán gồm 4 chữ số.
  • Ở trang xác thực kế tiếp, khách hàng nhập mã nhận được trong tin nhắn và xác nhận thanh toán.
  • Kết quả tiền được chuyển từ tài khoản WM Keeper Mobile của khách hàng (hoặc ví, có liên kết với nó) đến Merchant.
  • Cuối cùng khách hàng sẽ nhìn thấy trang chứa thông tin về giao dịch (thành công hoặc thất bại).

Kết quả giao dịch nhận được của Merchant, thanh toán chuyển từ 1 số điện thoại được đăng ký bằng Keeper Mobile (telepat.ru) khác một ít so với thanh toán truyền thống thực hiện qua Merchant.Webmoney bằng WM Keeper WinPro hoặc WM Keeper WebPro.

  • Thanh toán cho ví Merchant được thực hiện hoặc từ ví WM của khách hàng mà được gắn với tài khoản WM Keeper Mobile hoặc từ ví WM đặc biệt được đăng ký dành cho tài khoản WM Keeper Mobile đặc biệt và chỉ dành cho khách hàng (cho số điện thoại của khách hàng) khi đăng ký với Keeper Mobile (telepat.ru).
  • Tất cả thông báo thanh toán, định dạng truyền dữ liệu đều giống như thanh toán thông thường sử dụng WM Keeper WinPro (Classic) hoặc Light. Cả thông báo thanh toán (kết quả, thành công, thất bại) vẫn chứa WM-IDs của khách hàng và số WM purse.
  • Ngoài các thông báo thanh toán (kết quả, thành công, thất bại), Merchant còn nhận thêm 2 thuộc tính mới – số điện thoại của khách hàng và số thanh toán duy nhất qua WM Keeper Mobile (Telepat.ru) đến Merchant.Webmoney. Merchant có thể dùng những thuộc tính này cho những mục đích riêng của họ, ví dụ: dùng để trả lại tiền cho khách hàng vào số điện thoại của họ thay vì vào số WM purse.

Xem thêm

Web Merchant Interface
Two Simple Steps to Accept WebMoney Payments