Wiki

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Skype

Có một số cách để nạp tiền vào tài khoản Skype bằng cách sử dụng tiền điện tử WebMoney.

1 Nạp tiền trực tiếp

Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản Skype sử dụng tiền điện tử WebMoney. Tại Việt Nam, người dùng có thể sử dụng WMV (WebMoney Vietnam Dong) để nạp tiền vào tài khoản Skype. WMV sẽ được chuyển đổi thành đô la theo tỷ giá nội địa.
Để nạp tiền vào tài khoản Skype của bạn, thực hiện theo những bước sau:

 • Truy cập Trang tài khoản tại website của Skype, đăng nhập, và nhấn vào nút "Buy Skype Credit".
 • Khi trang tài khoản xuất hiện, xác minh lại thông tin địa chỉ của bạn, nếu cần thay đổi quốc gia cư trú (nút "Change details") và nhấn "Change" tại phần Payment.
 • Sau đó chọn "WebMoney" và nhấn "Next".
 • Sau khi chọn phương thức thanh toán, hãy chắc chắn rằng tổng số tiền WMV trong Ví của bạn đủ để chuyển đổi sang đô la, và nhấn "Next".
 • Sau khi trang WebMoney Merchant xuất hiện, thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản Ví của merchant mang tên Global Collect.
 • Quay trở lại trang tài khoản Skype và xác minh thanh toán của bạn đã hoàn tất. Tiền sẽ được thông báo có trong tài khoản của bạn sau vài phút..

2 Thanh toán trực tiếp thông qua PayByCash

Để thực hiện việc thanh toán này người dùng làm theo những bước sau đây:
 • Trên trang chủ Skype, truy cập Account page, đăng nhập, và nhấn vào nút "Buy Skype Credit".

 • Khi trang web mở ra, nhấn nút "Change".

 • Sau đó sẽ xuất hiện bảng "Other payment methods", chọn "PayByCash" và nhấn nút "Next".

 • Sau khi chọn phương pháp thanh toán, nhấn "Next" một lần nữa.

 • Tại trang PayByCash, chọn WebMoney Transfer, chú ý rằng, phí ở đây là phí dịch vụ cho việc nạp tiền vào tài khoản Skype, nhấn "Continue".

 • Tại trang tiếp theo, kiểm tra lại thông tin cá nhân và vào tiếp trang WebMoney Merchant để thực hiện thanh toán trực tiếp.

3 Mua và mua lại thẻ nạp tiền Skype voucher
Bạn có thể mua thẻ nạp tiền Skype vouchers bằng cách sử dụng tiền điện tử WebMoney Transfer trên trang Plati.ru hoặc trên những trang web kinh doanh nội dung số online.

Để nạp thẻ vào tài khoản, bạn thực hiện như sau:
 • Vào Account page, đăng nhập, sau đó nhấn vào nút "Redeem" trên "Settings and Extras".

 • Khi trang mới xuất hiện, xác minh lại số Voucher, đồng ý các điều khoản của dịch vụ và nhấn vào nút "Redeem...".

4 Nạp tiền vào tài khoản thông qua các đối tác của Skype.
Trên các trang web TMĐT bạn cũng có thể mua được các voucher của các đối tác kinh doanh Skype. Ví dụ: để xem tất cả các voucher được cung cấp trên trang Plati.ru, bạn nhập từ khoá “Skype’ vào khu vực tìm kiếm và nhấn Enter.

Sau đó chọn các sản phẩm thích hợp và thực hiện mua nó.

Voucher sẽ được kích hoạt thông qua website của đối tác kinh doanh voucher đó.