Wiki

Phương thức thanh toán trên hệ thống WebMoney Transfer

Người dùng WebMoney Transfer có thể sử dụng một số phương thức thanh toán như sau:

Dành cho Merchant, WebMoney Transfer cung cấp phương thức thanh toán phổ biến và an toàn thông qua dịch vụ Merchant WebMoney Transfer.
Tự động chấp nhận thanh toán qua WebMoney các dịch vụ được tích hợp trên website của Merchants (như: cửa hàng online, dịch vụ trao đổi…).

Thanh toán qua dịch vụ Merchant sử dụng:

Các bước thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ được mô tả tại dịch vụ Merchant và được hướng dẫn trên các trang tương ứng.

Ngoài ra, dịch vụ Merchant còn được dùng để thực hiện thanh toán không cần đăng ký trên hệ thống WebMoney.