Wiki

PhotoID

PhotoID — ảnh chụp người dùng hệ thống WebMoney Transfer cùng với trang chính của hộ chiếu (hoặc CMND/ID). PhotoID cá nhân cho phép trong một số trường hợp có thể đơn giản hoá quá trình khôi phục quyền truy cập WMID, thay đổi số điện thoại di động hoặc địa chỉ e-mail theo quy trình đơn giản hoá, cũng như giảm đáng kể thời gian giải quyết một vấn đề bất kỳ, khi hệ thống có yêu cầu xác định thêm về chủ sở hữu của WMID.

PhotoID có thể được tạo như sau:

  • tại trang web start.webmoney.com.vn thông qua webcam đã được cài đặt vào máy tính hoặc thiết bị di động
  • thông qua ứng dụng trên điện thoại WebMoney Keeper dành cho Google Android, Apple iOS, MacOS, Blackberry hoặc Microsoft Windows Phone
  • thông qua trang passport.wmtransfer.com (bạn có thể chụp hình trước khuôn mặt của bạn kèm theo trang chính của hộ chiếu/CMND/ID bằng điện thoại hoặc máy ảnh)

Giấy tờ nào có thể được sử dụng dành cho PhotoID?

Bạn cần phải sử dụng giấy tờ dành cho PhotoID mà bạn đã dùng nó để nhận được chứng chỉ Formal. Nghĩa là, nếu bạn sử dụng hộ chiếu hoặc CMND hoặc ID của bạn để cung cấp thông tin cá nhân và tải lên ảnh chụp/bản scan khi bạn nhận chứng chỉ Formal. Thì với PhotoID, bạn cũng cần sử dụng đúng loại giấy tờ đó để chụp hình kèm khuôn mặt.
Trong trường hợp loại giấy tờ đó còn hiệu lực, nhưng bạn không thể thực hiện ảnh chụp cùng với nó, bạn có thể sử dụng một số loại giấy tờ sau:
- hộ chiếu
- chứng minh nhân dân
- thẻ tạm trú

Kiểm tra PhotoID

Tất cả PhotoID đều sẽ được kiểm tra. Việc kiểm tra PhotoID sẽ chỉ được thực hiện khi bạn đã cung cấp bản scan/ảnh chụp hộ chiếu hoặc CMND/ID. Nếu bạn vẫn chưa cung cấp bản scan/ảnh chụp giấy tờ đó để xác minh, bạn có thể tải lên nó tại đây: Trung tâm chứng chỉ passport.wmtransfer.com.

Theo quy trình, việc kiểm tra PhotoID sẽ được thực hiện trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi bạn đã thực hiện đầy đủ các điều kiện trên. Trung tâm chứng chỉ có quyền kéo dài thời gian xem xét, kiểm tra.

Xem trạng thái PhotoID hiện tại

Tạo PhotoID trên website

  • Hãy mở trang start.webmoney.ru/PhotoID.aspx trên trình duyệt. Hệ thống hỗ trợ các trình duyệt sau: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Apple Safari, Microsoft Edge. Nếu bạn cài đặt một vài trình duyệt trên máy tính, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng các trình duyệt sau: Firefox, Chrome, Opera (có hỗ trợ webcam mà không cần sử dụng Flash);
  • Đăng nhập vào trang bằng WMID mà bạn muốn tạo PhotoID;
  • Nhấn vào nút "Tạo PhotoID" và thực hiện theo các hướng dẫn của hệ thống.

Tạo PhotoID thông qua ứng dụng trên di động WebMoney Keeper

Có sẵn trên các ứng dụng Android, iOS, MacOS, Blackberry, Windows Phone

  • Đăng nhập vào ứng dụng;
  • Nhấn vào mục "Hồ sơ của tôi" (phía trên cùng màn hình, nơi hiển thị số WMID);
  • Nhấn vào "Vui lòng tải lên PhotoID";
  • Làm theo hướng dẫn cách tạo PhotoID phía trên và nhấn vào "Chụp ảnh".xem thêm
Ứng dụng WebMoney Keeper Standard