Wiki

Quy định về tạo ví WM

Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau tuỳ thuộc vào loại chứng chỉ WM của người dùng và quốc gia mà người dùng đăng ký.

Người dùng với chứng chỉ định danh Alias có quyền mở các loại ví WMZ và WMG; cũng như các loại ví tương ứng với loại tiền tệ tại quốc gia mà người dùng đăng ký (WMR, WMU, WMK, WMV), ngoại trừ WMB và WME.

Chủ sở hữu chứng chỉ định danh Formal có thể tạo thêm các loại ví khác như WME, WMR, WMU, WMK, WMX, nếu đã được xác minh giấy tờ cá nhân như CMND/Hộ chiếu tại Trung tâm chứng chỉ.

Chủ sở hữu chứng chỉ định danh Initial có thể tạo được tất cả các loại ví, ngoại trừ WMC.

Chủ sở hữu chứng chỉ định danh Personal có thể tạo được tất cả các loại ví trên hệ thống. Để tạo loại ví WMC, chủ sở hữu chứng chỉ Personal cần phải kích hoạt chức năng xác nhận giao dịch thông qua E-Num hoặc SMS.

Nếu trong quá trình tạo ví, bạn gặp phải lỗi "Loại ví này chỉ có thể tạo được sau khi tải lên giấy tờ cá nhân (CMND/Hộ chiếu) hoặc nhận loại chứng chỉ định danh cao hơn", thì bạn cần phải thực hiện một vài việc sau:

  • Tải lên trung tâm chứng chỉ giấy tờ cá nhân hoặc
  • Nhận loại chứng chỉ định danh cao hơn (xem thêm Định danh Personal và Các bước để nhận chứng chỉ Personal).

Các ví đã được tạo thì không thể huỷ được!

Xem thêm
Ví WM