Wiki

Tính năng của ứng dụng di động WebMoney Keeper Standard

Ứng dụng di động của WebMoney Keeper có tên gọi là WM Keeper Standard (Mini) và dành cho những thành viên của hệ thống WebMoney sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng có các hệ điều hành như Android, Apple iOS, Windows Phone, Samsung Bada hoặc BlackBerry OS 10.

Với ứng dụng di động này bạn có thể:

  • đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng một mã PIN;
  • xem số dư trên ví;
  • nap tiền vào ví bằng thẻ cào WM;
  • chuyển tiền WM;
  • gửi và thanh toán hóa đơn;
  • xem giao dịch gần nhất;
  • thanh toán các dịch vụ (điện thoại di động, Internet,...), trong đó có sử dụng các mẫu WM Keeper Standard (Mini);
  • mua các sản phẩm kỹ thuật số;
  • thực hiện đổi tiền WM;
  • thực hiện hội thoại với các thành viên của WebMoney.

Để sử dụng, bạn cần phải thiết lập cho phép sử dụng ứng dụng di động trong WM Keeper Standard (Mini) của mình và cài đặt ứng dụng trên các thiết bị di động. Bạn có thể tìm hiểu các tính năng của ứng dụng WebMoney Keeper trên các hệ điều hành khác nhau theo hướng dẫn sau.

см. также
Все приложения WebMoney для Android
Все приложения WebMoney для Windows Phone
Все приложения WebMoney для Apple iOS
Все приложения WebMoney для Samsung Bada
Все приложения WebMoney для BlackBerry OS 10