Wiki

Tùy chọn lịch sử giao dịch WebMoney Keeper Standard

Nếu người dùng muốn xem các giao dịch đã được thực hiện, vui lòng thực hiện các bước sau:

1 Truy cập www.webmoney.ru, đăng nhập vào hệ thống và chọn Keeper Standard.

2 Chọn nút "Settings" góc bên phải (vui lòng xem hình ảnh minh họa).

3 Chọn nút "all" trong phần WebMoney (Biểu tượng được khoanh tròn đỏ trong hình)

4 Toàn bộ lịch sử giao dịch sẽ được hiển thị.