Wiki

Tạo Ví mới trên WebMoney Keeper Standard

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để tạo Vú mới với WebMoney Keeper Standard:

1 Đăng nhập vào WM Keeper Standard tại https://mini.wmtransfer.com

2 Nhấn nút "Purse" (Vui lòng xem hình ảnh minh họa)

3 Nhấn "Add more"

4 Chọn loại Ví (WMZ, WME,....), đồng ý với các Điều khoản sử dụng và nhấn «CREATE».

5 Người dùng sẽ nhận được thông báo như hình ảnh minh họa như sau khi Ví được tạo thành công: