Wiki

Thay đổi e-mail trong WebMoney Keeper Standard

Việc thay đổi e-mail trong WebMoney Keeper Standard chỉ được thực hiện thông qua thay đổi e-mail trong phần định danh tại trang web trung tâm định danh.

Bạn có thể tự mình thay đổi e-mail nếu bạn đáp ứng được một trong số các điều kiện sau:
 • bạn có thể truy cập vào địa chỉ thư điện tử cũ;
 • trong quá trình đăng ký bạn đã nhập và vẫn còn nhớ câu trả lời dành cho câu hỏi bảo mật;
 • trong quá trình đăng ký bạn đã khai báo thêm e-mail phụ;
 • số điện thoại di động của bạn đã được khai báo trong phần định danh.

Nếu bạn không thể đáp ứng được bất kỳ mục nào trong số các điều kiện trên, thì việc thay đổi e-mail của bạn chỉ có thể thực hiện được thông qua sự giúp đỡ của quản trị viên Trung tâm Định danh.

Để có thể tự mình thay đổi e-mail trong WM Keeper Standard (Mini) bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Hãy chuyển tới trang web đặc việt của Trung tâm Định danh và đăng nhập bằng WM Keeper Standard (Mini) của mình. Sau đó hãy nhập vào địa chỉ thư điện tử mới của mình và nhấn nút "Tiếp tục".

Khi hướng dẫn thao tác được gửi tới e-mail mới, hãy truy cập vào hòm thư của mình và xác nhận địa chỉ e-mail mới đã được cập nhật cho định danh của bạn bằng cách nhấp vào đường link được đính kèm trong thư.

2. Để hoàn thành việc thay đổi e-mail trong phần thông tin cá nhân thuộc định danh của bạn hãy nhập vào câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, hoặc mã xác thực mà bạn có thể nhận được qua:

 • hòm thư cũ, nếu bạn vẫn còn có thể truy cập được,
  hoặc
 • địa chỉ email phụ, nếu hòm thư phụ được khai báo trong quá trình đăng ký,
  hoặc
 • tin nhắn SMS gửi tới điện thoại di động (bằng cách nhấp vào đường link "Nhận SMS chứa mã xác thực...").

Khi thay đổi thành công email, trang web có dạng như sau sẽ được mở ra.

3. Như vậy e-mail trong phần thông tin cá nhân thuộc định danh của bạn đã được thay đổi.

Nếu bạn vẫn không thể tự mình thay đổi e-mail theo các hướng dẫn trên, thì các thao tác tiếp theo bạn cần liên lạc với quản trị viên của trung tâm định danh.

Xem thêm
Thay đổi số điện thoại di động trong WebMoney Keeper Standard
Thay đổi địa chỉ thư điện tử trong dữ liệu định danh