Wiki

Thay đổi số điện thoại di động

Chỉ những thành viên có định danh từ mức Formal hoặc cao hơn mới có thể chỉnh sửa các dữ liệu cá nhân. Nếu bạn hiện đang có mức định danh Alias - thì việc đầu tiên bạn cần nhận định danh Formal (được cấp phép miễn phí tại trang web Trung tâm Định danh sau khi nhập vào dữ liệu hộ chiếu)

Tự thay đổi số điện thoại di động

Tự thay đổi số điện thoại di động được tiến hành theo 2 bước sau:

1 Đăng nhập vào trang web Trung tâm Định danh bằng WM Keeper.

Tiếp theo vào thanh quản lý trong phần "Contact Information", hãy nhấp vào chữ "Edit" cạnh số điện thoại di động, như trong hình dưới:

Nhập vào số điện thoại mới của bạn và ấn nút “Next”.

Nếu WMID của bạn đã bật chức năng xác nhận thao tác hãy nhấn vào nút "re-login" và đăng nhập lại một lần nữa.

Sau khi thực hiện bước này, một tin nhắn SMS chứa mã xác nhận sẽ được gửi tới số điện thoại di động của bạn. Hãy nhập mã số có 5 chữ số này vào trường tương ứng để đảm bảo rằng, bạn đúng là chủ sở hữu của số điện thoại mới và số điện thoại đã được nhập vào chính xác.

2 Sau khi số điện thoại mới đã được xác nhận, bạn sẽ được đề nghị xác nhận lần 2 rằng sự thay đổi này được thực hiện bởi chủ sở hữu thực sự của WMID. Có một vài cách thức như sau sẽ được đề nghị:

  • Cách thức chính là một tin nhắn SMS chứa mã số xác nhận gồm 6 chữ số sẽ được gửi tới số điện thoại cũ của bạn. Sau khi nhận tin nhắn này, hãy nhập mã số vào trường “Verification code” như hình dưới.
  • Nếu WMID của bạn đã được thiết lập câu hỏi bảo mật, thay vì chọn cách thức dùng tin nhắn SMS tới số điện thoại cũ như trên, bạn có thể sử dụng phương án cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật.

Trong trường hợp này, dù có thể bạn trả lời đúng các câu hỏi bảo mật nhưng sự thay đổi số điện thoại di động sẽ chưa được thực hiện ngay mà sẽ cần một khoảng thời gian từ 2 đến 30 ngày.

Thay đổi số điện thoại với sự giúp đỡ của quản trị viên trung tâm định danh

Nếu bạn không thể tự thay đổi số điện thoại: hãy gửi đơn đơn yêu cầu thay đổi số điện thoại tới trung tâm định danh. Bạn cần gửi kèm các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình. Nếu bạn không thể chuyển các văn bản này một cách trực tiếp, bạn có thể làm xác nhận công chứng cho chữ ký trong đơn của mình rồi gửi bằng đường bưu điện. Bạn có thể xem địa chỉ gửi thư tại trang passport.wmtransfer.com. Thời hạn xem xét đơn - 10 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận đơn.

Mẫu đơn được giới thiệu dưới đây:

Xem thêm: Email Address Update