Wiki

Ví WM

Ví WM (hoặc ) được đăng kí theo WMID và lưu giữ các đơn vị tiền tệ.

Trong hệ thống WebMoney các đơn vị tiền tệ chỉ được lưu giữ trong ví điện tử. Mỗi ví có mã số và phải được đính kèm với một WMID nhất định. WMID là một mã số gồm 12 chữ số, trước các chữ số này là một chữ số biểu thị dạng tiền tệ của ví. Ví dụ — Z238479008342, R034873236762, E9282374987384, U108374384782 là các mã số tương ứng cho các loại ví WMZ, WMR, WMEWMU.

Mỗi dạng đơn vị tiền tệ phải sử dụng một dạng ví riêng:

  • WMZ - ví dạng Z — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng đô la Mỹ
  • WMR - ví dạng R — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Rúp Nga
  • WME - ví dạng E — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Euro
  • WMU - ví dạng U — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Hryvnia Ucraina
  • WMK - ví dạng K — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Tenge Kazakhstan
  • WMB - ví dạng B — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Rúp Belarus
  • WMG - ví dạng G — chứa đơn vị tiền tệ tương đương vàng
  • WMX - ví dạng X — chứa đơn vị tiền tệ tương đương 0.001 BTC

Ngoài ra, còn tồn tại 2 dạng ví đặc biệt:

  • WMD - ví dạng D — giúp kiểm kê tín dụng đã cấp phát;
  • WMC - ví dạng C — giúp kiểm kê tín dụng phải thanh toán cho chủ nợ.

Ví sẽ được tạo khi thực hiện đăng ký vào hệ thống. Phụ thuộc vào mức định danh thành viên của hệ thống có thể tự mình tạo ra một vài loại ví nhất định.

Nhìn chung bạn có thể đăng ký một vài ví WM cho mỗi WMID. Ngoại trừ đối với ví dạng D và C, bạn chỉ có thể đăng ký 1 ví duy nhất.

Trong WM Keeper Standard (Mini) bạn chỉ có thể có tối đa 1 ví cho mỗi loại.

Để chuyển tiền bạn cần chỉ định rõ loại ví, mã số ví. Chuyển tiền trực tiếp qua WMID là không thể được. Khi đã biết WMID bạn có thể gửi tin nhắn, gửi hóa đơn, gửi tập tin cho chủ sở hữu, cũng như có thể thực hiện các thao tác khác.

Xem thêm:
Quy tắc tạo ví WM
Tạo ví trong WebMoney Keeper Standard
Cách nhận báo cáo giao dịch từ ví
Tập tin của ví