Wiki

WMC

WMC – là một dạng đơn vị tiền tệ thuộc hệ thống WebMoney Transfer, tương đương với tiền WMZ nhưng được dành riêng cho các giao dịch tín dụng trên các ví dạng С . Ví dạng C được dùng nhằm mục đích kiểm toán các khoản vay đã nhận.

Điều kiện tạo ví С:

Tiền tệ WMC về bản chất là một khế ước nợ (cam kết chuyển một lượng tiền WMZ trong một thời hạn nhất định) của chủ sỡ hữu ví dạng C đối với chủ nợ.

Trong lịch sử giao dịch của ví C sẽ lưu lại tất cả các ghi chép về khế ước mà người cho vay đã cấp, còn lượng tiền có trên ví sẽ tương đương với lượng WMZ cần phải hoàn trả cho chủ nợ.

Xem thêm
Ví dạng D
Giao dịch tín dụng
Trao đổi tín dụng
Hoàn trả tín dụng
Định danh Persona
Quy định tạo ví WM