Wiki

WME

WME – là một loại đơn vị tiền điện tử của hệ thống WebMoney Transfer, tương đương với đơn vị tiền tệ đồng Euro.

Được quy ước là dạng E

Bên bảo đảm cho đồng WME là
Netec Financial ltd,
Địa chỉ thư: 4-6, Av. Industriellem, 1227 Carouge, Geneva, Switzerland.

Yêu cầu đối với chủ sở hữu ví WME (cá nhân).
Yêu cầu đối với chủ sở hữu ví WME (pháp nhân và doanh nghiệp).

Trang web đại lý WME: http://wmeuro.eu

Sự lưu thông tiền WMZ được thực hiện dựa trên cơ sở củaи Thỏa thuận về việc sử dụng check điện tử WME

Lệ phí tối đa của hệ thống khi chuyển WME là 50.00 WME

Xem thêm:
Phương thức nạp tiền vào ví
Nhận báo cáo về ví