Wiki

WMR

WMR - là một loại đơn vị tiền tệ điện tử của hệ thống WebMoney Transfer, tương đương với đơn vị tiền tệ Rúp Nga.

Được quy ước là dạng R

Bên bảo đảm ví WMR là
LLC "BMP", địa chỉ: 107497, Russia, Moscow, 17 Irkutskaya Str., Bld. 4.

Sự lưu thông tiền WMR được thực hiện dựa trên cơ sở của Thỏa thuậ về việc sử dụng check điện tử

Lệ phí tối đa của hệ thống khi chuyển WMR là 1500.00 WMR

Xem thêm:
Phương thức nạp tiền vào ví
Nhận báo cáo về ví