Wiki

WMV

WMV – là một đơn vị tiền điện tử thuộc hệ thống WebMoney Transfer, có giá trị tương đương với Việt Nam Đồng (1 WMV = 1 VNĐ).

Nó được đưa vào dưới dạng V

Các yêu cầu đối với chủ ví WMV (khách hàng cá nhân).
Các yêu cầu đối với chủ ví WMV (khách hàng doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh).

Đơn vị bảo lãnh tiền điện tử WMV: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến (VNO)
Số giấy phép đăng ký kinh doanh:0310151739
Địa chỉ: 5A, Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng giao dịch: 201A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các hợp đồng/thỏa thuận của công ty:

Thỏa thuận người dùng (dành cho khách hàng cá nhân)
Thỏa thuận người dùng (dành cho khách hàng doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh)
Chính sách bảo mật
Chính sách sử dụng cookie

Phí hệ thống cao nhất khi thực hiện giao dịch đối với loại tiền tệ WMV – 1.000.000 WMV

Xem thêm:
Phương thức nạp tiền ví
Cách lấy báo cáo lịch sử giao dịch ví