Wiki

WMZ

WMZ - là một loại đơn vị tiền tệ điện tử của hệ thống WebMoney Transfer, tương đương với đơn vị tiền tệ Đô la Mỹ.

Được quy ước là dạng Z

Bên bảo đảm ví WMZ là
Amstar Holdings Limited,
Địa chỉ hòm thư: 1 Limekiln Close, Dublin 6, Ireland

Sự lưu thông tiền WMZ được thực hiện dựa trên cơ sở của Nguyên tắc sử dụng WMZ

Phí hệ thống khi chuyển WMZ là 0.8% số tiền chuyển
Lệ phí tối đa của hệ thống khi chuyển WMZ là 50.00 WMZ

Xem thêm:
Quy tắc tạo ví WM
Phương thức nạp tiền vào ví
Nhận báo cáo về ví