Wiki

WM Keeper Standard

Nó là cái gì?

Là một trong những ứng dụng WebMoney Keeper, nó không chuyên nghiệp như WM Keeper WinPro (Classic) hay WM Keeper WebPro (Light) nhưng rất thân thiện và dễ sử dụng trong hầu hết mọi trường hợp.
Nó được tạo lên như một trang web hỗ trợ cho hệ thống WebMoney Transfer quản lý các tài khoản.

Nó được tạo ra cho ai?

Nó dành cho:
 • người tiếp cận WebMoney lần đầu tiên;
 • người đã có tài khoản WebMoney và những người muốn quản lý tài khoản của mình mà không sử dụng WebMoney Keeper WinPro (Classic) hay WebMoney Keeper WebPro (Light);
 • người muốn sử dụng một cách đơn giản, thuận tiện nhất (chỉ cần dùng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào WebMoney Keeper Standard);

Nó cho phép bạn làm gì?

 • để truy cập vào tài khoản Ví mà chỉ sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu;
 • làm việc với thiết bị di động được thuận tiện hơn;
 • để kiểm tra số dư ;
 • để thêm tiền vào Ví bằng thẻ WM (Paymer check);
 • để chuyển tiền WM;
 • để tạothanh toán hoá đơn;
 • xem các giao dịch gần nhất;
 • nâng cao sự tiện lợi khi thanh toán các dịch vụ cơ bản (điện, nước, Internet…);
 • nâng cao sự tiện lợi khi mua các sản phẩm nội dung số trên các cửa hàng của digiseller.ru;
 • chuyển tiền WM tới thẻ WebMoney ATM;
 • trao đổi giữa các loại tiền điện tử WM với nhau;
 • trao đổi các tin nhắn bảo mật.

Nó bảo mật như thế nào?

WM Keeper Standard (Mini) sẽ giúp bạn chỉ quản lý các Ví mà bạn kích hoạt trên ứng dụng này.

Chú ý: bạn có thể thiết lập (theo ngày, tuần hoặc tháng) giới hạn về độ tin cậy Ví..., số tiền lớn nhất bạn có thể chuyển trong một khoảng thời gian mà bạn quy định.

Các website:
https://mini.webmoney.ru
https://my.webmoney.ru
https://mini.wmtransfer.com
https://my.wmtransfer.com

Xem video hướng dẫn sử dụng:
Đăng ký WM Keeper Standard
WebMoney Mini: làm thế nào để nạp tiền vào Ví với Paymer check
WebMoney Mini: How to pay for services and create a template
WebMoney Keeper Standard: How to buy digital goods

See also:
Hạn mức giao dịch khi sử dụng WebMoney Keeper Standard
Tạo Ví mới trên WebMoney Keeper Standard
Khôi phục mật khẩu WebMoney Keeper Standard
Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard
Các phương thức quản lý
Hoàn thành giao dịch với mã bảo vệ trên WebMoney Keeper Standard
Gửi hóa đơn từ WebMoney Keeper Standard
Thay đổi mật khẩu WebMoney Keeper Standard
Tùy chọn lịch sử giao dịch WebMoney Keeper Standard
Giao dịch chuyển đổi với WM Keeper Standard
Xác nhận giao dịch với WM Keeper Standard