Wiki

WM Keeper WinPro

WM Keeper WinPro (Classic) là một trong những phương tiện để quản lý WM purses và làm việc trên hệ thống WebMoney Transfer. Ứng dụng này được xây dựng như một phần mềm và được cài đặt trên máy tính người dùng.

Hệ thống thông tin
WM Keeper WinPro (Classic) hỗ trợ Windows XP SP3, Windows 2003 Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 Internet Explorer phiên bản 9.0 hoặc cao hơn cần phải được cài đặt trên hệ thống. Khi sử dụng phần mềm phiên bản tiếng Nga, người dùng phải sử dụng được phiên bản tiếng Nga của hệ điều hành tương ứng lẫn phiên bản tiếng Anh đã được Nga hóa. Mặt khác, người dùng được khuyến khích sử dụng phiên bản tiếng Anh của WM Keeper WinPro.
WM Keeper WinPro yêu cầu cài đặt trình duyệt plug-in: WebMoney Advisor.

Phiên bản mới nhất 3.9.9.22 (Phiên bản WebMoney Keeper WinPro cũ WinPro_history)

Download: Phiên bản tiếng Nga |Phiên bản tiếng Anh

"Khởi chạy WM Keeper WinPro":wmk:start (Phần mềm phải được cài đặt trên máy tính).

See also:
Adding WM Keeper WinPro on the WebMoney Security website
Registering WM Keeper WinPro
Tips for connecting to WM Keeper WinPro
Recommendations for WebMoney Keeper WinPro secure operation
Confirmation of operations in WM Keeper
Checking security settings
Key file
Restoring access
Restoring WM Keeper WinPro login password
WebMoney Keeper WinPro Login Difficulties
Changing WM Keeper WinPro secret key