Wiki

WebMoney

WebMoney là một giải pháp thanh toán trực tuyến dựa trên sự kết hợp toàn diện giữa công cụ kế toán với tin nhắn bảo mật và tính năng trao đổi thông tin giữa những thành viên đăng ký dịch vụ.

WebMoney cho phép người dùng thanh toán trực tuyến và cung cấp một môi trường thương mại điện tử (TMĐT) hiệu quả

Để đăng ký tài khoản trên WebMoney, bạn cần cài đặt giao diện khách hàng trên máy tính của bạn, PDA hoặc trên điện thoại, đăng ký tài khoản trên hệ thống và chấp nhận các điều khoản quy định về thỏa thuận người dùng Agreement on Property Rights Transfer by Means of Digital Units. Sau đó bạn sẽ nhận được một WM-định danh (WMID) – mỗi WMID chỉ cung cấp cho 1 tài khoản duy nhất. Trong quá trình đăng ký người dùng phải điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu đăng ký và xác nhận thông tin qua Trung tâm dịch vụ chứng chỉ (WebMoney Passport). Mỗi người dùng sẽ nhận được một WM Passport — hồ sơ điện tử này sẽ dựa trên thông tin cá nhân của người dùng.

Tất cả các giao dịch trên hệ thống là ngay lập tức và không được hoàn lại.

WEBMONEY - is a unique digital unit (WM); a unit of the amount (volume) of property rights with a price (conventional network value) set by its holders. The principles of its transfer and accounting comply with the principles of circulation stipulated at the Appendix 1 to the Agreement on the Transfer of Property Rights by Means of Digital Title units.

Website chính thức: http://www.webmoney.ru http://www.wmtransfer.com http://www.webmoney.com.mx

Tin tức được công bố trên trang News Blog.

Các Merchants có thể sử dụng Merchant interfaceXML-interfaces.