Wiki

Xác nhận dữ liệu hộ chiếu đối với chủ sở hữu chứng chỉ Merchant

Nếu bạn muốn xác nhận tính chính xác về những sửa đổi trong phần thông tin hộ chiếu thuộc tài khoản WMID của mình, bạn cần thực hiện những bước sau:

  1. Hãy tải lên trang passport.webmoney.ru bản scan màu trang chính của hộ chiếu mới với ảnh và chữ ký. Nếu bạn không có máy scan, hãy chụp tài liệu bằng máy ảnh kỹ thuật số.
  2. Hãy điền Đơn xin cấp định danh Personal.
  3. Trực tiếp tự chuyển đơn tới Trung tâm Định danh hoặc gửi qua bưu điện với chữ ký trong tài liệu đã được công chứng.

Đơn sẽ được xử lý trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được. Việc kiểm tra dữ liệu hộ chiếu sẽ được thực hiện miễn phí.