Wiki

Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

Để tăng mức độ bảo mật ví điện tử của mình, thành viên sử dụng WM Keeper WINPRO (Classic), WM Keeper WebPro (Light)WM Keeper Standard (Mini) có thể bật tính năng xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num. Khi sử dụng dịch vụ này, mã số xác nhận giao dịch sẽ được tạo ra trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Khi bật chế độ xác nhận giao dịch để truy cập vào các dữ liệu quan trọng nhất và các chức năng của một số dịch vụ hệ thống được tự động nhập vào Cấp phép bổ sung bằng E-num.

Bạn có thể bật tính năng xác nhận giao dịch bằng E-num tại một trang đặc biệt Dịch vụ bảo mật. Hơn nữa, trong một số trường hợp, các hoạt động xác minh chức năng có thể tự động được kích hoạt trên các kết quả của các hoạt động của an ninh hệ thống robot.

Có hai cách để xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num:

  • Khách hàng di động, chế độ "Cấp phép" (см. video );
  • Khách hàng di động, chế độ "Thanh toán".

Để sử dụng bạn có thể dùng phần mềm E-num dành cho thiết bị di động để tạo mã và hoạt động trên các nền tảng dành cho Java, iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry.

Để xác nhận hoàn thành thao tác (chuyển tiền, thêm liên lạc,...) trong phần "Cấp phép" thành viên sẽ nhận được từ WM Keeper mã số-hỏi và hãy nhập mã số đó vào phần mềm E-num trên điện thoại của mình. Phần mềm trên điện thoại sẽ cho biết mã số-trả lời, sau khi nhập mã số trả lời này vào WM Keeper, giao dịch sẽ chính thức hoàn tất.

Chế độ "Thanh toán" chỉ được sử dụng để xác nhận giao dịch. Nó tương tự như chế độ "Cấp phép" nhưng có sự khác biết rằng, để nhận được mã số-trả lời trong E-num bạn cần nhập vào số tiền chuyển và mã số ví người nhận.

Để sử dụng tính năng xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num bạn cần thực hiện theo 2 bước sau.


Xêm thêm
Bật tính năng xác nhận giao dịch bằng E-num
Xác nhận giao dịch trong WM Keeper
Sử dụng E-num
E-num
Đăng nhập vào WM Keeper bằng dịch vụ E-num
Phương thức xác nhận giao dịch trong WebMoney Keeper WinPro
Phương thức xác nhận giao dịch trong WM Keeper WebPro
Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num trong WM Keeper Standard