Wiki

TìmĐịnh_danh_Capitaller
Định danh Capitaller Định danh Capitaller được cấp miễn phí cho các WMID đăng ký sử dụng dịch vụ Capitaller, nhằm giúp chủ sở hữu lên kế hoạch ngân sách và cấp phát ngân sách một cách tự động. Capitaller cũng là một trong số các hình thức của định danh Personal.

23-10-2015 17:07

Định_danh
Thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể ... h Formal; tham gia vào công việc của dịch vụ Capitaller; đăng ký tài nguyên trực tuyến trong một số ... ổi tín dụng ; được phép tham gia vào dịch vụ Capitaller (tạo ngân sách tự động); đăng ký tài nguyên ... với chủ sở hữu định danh Merchant Định danh Capitaller Định danh Capitaller được cấp miễn phí cho các WMID đăng ký sử dụng dịch vụ Capitaller, nhằm giúp chủ sở hữu lên kế hoạch ngân sách và cấp phát ngân sách một cách tự động. Capitaller cũng là một trong số các hình thức của định ... m Định danh WM, Nhiều WMID trên một định danh

03-07-2017 10:38

Về_hệ_thống
Chứng chỉ-WM Chứng chỉ Chứng chỉ Alias Chứng chỉ Formal Chứng chỉ Initial Định danh WM Định danh Capitaller Định danh Guarantor WMID BL

11-09-2015 21:55

Chứng_chỉ_WM
Mỗi thành viên của hệ thống đều có một cấp Ch ... em thêm: Định danh Định danh Alias Định danh Capitaller Định danh Developer Định danh Formal Kiểm tr ... liệu trong định danh Transact Automation Tool

03-07-2017 10:33

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... erchant.webmoney, cũng như người sở hữu WMID Capitaller hoặc là người bán đăng kí dịch vụ processing ... ực hiện chuyển khoản ngân hàng. Đối với WMID Capitaller đã định cấu hình để nhận thanh toán thông qu ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

WebMoney_Keeper
WM Keeper là tên chung của phần mềm hoặc ứng ... ệt web và hoạt động như một phần của dịch vụ Capitaller. Các phần mềm WM Keeper được cung cấp cho ng ... c phiên bản WM Keeper Cách quản lý Ví điện tử

15-09-2014 11:15

Định_danh_Initial
Định danh Initial Những thành viên hệ thống W ... h Formal; tham gia vào công việc của dịch vụ Capitaller; đăng ký tài nguyên trực tuyến trong một số ... ên BẮT BUỘC phải có sự có mặt của bố hoặc mẹ.

22-10-2015 17:17

Định_danh_Personal
Định danh Personal Là dạng định danh chính tr ... ổi tín dụng ; được phép tham gia vào dịch vụ Capitaller (tạo ngân sách tự động); đăng ký tài nguyên ... ài Xem thêm: Quy trình cấp định danh Personal

22-10-2015 17:34

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... h hàng LMI_PAYER_PURSE Ví WM của khách hàng. Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số ... m số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người c ... h hàng LMI_PAYER_PURSE Số ví của khách hàng. Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID Trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số ... m số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người c ... ducts and services using the Merchant service

26-04-2017 13:07

You can add page «Capitaller» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.