Wiki

TìmVề_hệ_thống
Chứng chỉ-WM Chứng chỉ Chứng chỉ Alias Chứng chỉ Formal Chứng chỉ Initial Định danh WM Định danh Capitaller Định danh Guarantor WMID BL

11-09-2015 21:55

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... erchant.webmoney, cũng như người sở hữu WMID Capitaller hoặc là người bán đăng kí dịch vụ processing ... ực hiện chuyển khoản ngân hàng. Đối với WMID Capitaller đã định cấu hình để nhận thanh toán thông qu ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

WebMoney_Keeper
WM Keeper là tên chung của phần mềm hoặc ứng ... ệt web và hoạt động như một phần của dịch vụ Capitaller. Các phần mềm WM Keeper được cung cấp cho ng ... c phiên bản WM Keeper Cách quản lý Ví điện tử

15-09-2014 11:15

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... h hàng LMI_PAYER_PURSE Ví WM của khách hàng. Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số ... m số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người c ... h hàng LMI_PAYER_PURSE Số ví của khách hàng. Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID Trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số ... m số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người c ... ducts and services using the Merchant service

26-04-2017 13:07

You can add page «Capitaller» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.