Wiki

TìmKhế_ước_nợ_của_dịch_vụ_tín_dụng_theo_định_dạnh_Paymer
Текст типового долгового обязательства, регистрируемого в сервисе Paymer при заключении сделки c отсрочкой проведения ... ий посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer (условия и правила ... та посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer может быть разделе ... е, посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer. Форма настоящего ... ательства (ордера) доступна на сайте Сервиса Paymer (www.paymer.ru ) по приведенным ниже номеру и коду. Номе ... о обязательства кредитного сервиса в формате Paymer Использование чека Paymer при взыскании долга Сервис Paymer

30-11-2015 18:14

Nhận_khế_ước_nợ_của_dịch_vụ_tín_dụng_theo_định_dạng_Paymer
Dựa theo Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ tín dụ ... a hạn thanh toán bằng tiền WMZ trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ cho số tiền đã kí kết sẽ tự động ... ý vô điều kiện. Khế ước này sẽ có dạng check Paymer theo kiểu Obligation, trong đó ghi rõ mệnh g ... cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp n ... tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer. Người cho vay, khi nhận được check về nghĩa ... ận khế ước của người nợ theo định dạng check Paymer bạn cần click mã số thương vụ giao dịch tín ... tin chi tiết về khế ước theo định dạng check Paymer" Để có thể bán khế ước trên Trao đổi kh ... c vào DebtMart". Xem thêm Sử dụng check Paymer để thu hồi nợ Giao dịch tín dụng Văn bản mẫu ... c Trao đổi khế ước DebtMart Trao đổi tín dụng

15-12-2015 15:24

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... được gửi tin nhắn xác nhận), hệ thống "Paymer": se taọ ra một ví tương ưng Z000000000 ... h toán thực hiện qua Webmoney.Check hệ thống Paymer tạo WMID của hệ thống 000000000000 retval mã ... -8 Chuyển tiền từ WM.Check không thành công: PaymerResultNum 500 Mã lmi_clientnumber_code không ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

WebMoney_Wiki
Bạn đang ở kho thông tin về hệ thống WebMoney ... g | Ngân hàng | Dịch vụ liên kết tài khoản | Paymer | Dịch vụ trọng tài | Dịch vụ lấy lại quyền ... iện viết hay thay đổi những bài viết tại đây.

17-09-2015 19:55

Dịch_vụ_cho_vay
Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtran ... vay), người vay cần phải đăng ký vào dịch vụ Paymer dưới dạng Obligation, và chấp thuận rằng anh ... ên, người vay có thể trả nợ bằng check (séc) Paymer (một Obligation), bằng số tiền nợ theo mệnh ... lại khoản vay Hoàn trả khoản vay bằng check Paymer Đề nghị nhận và cấp khoản vay Tất cả các gia ... ельства по возврату средств на сайте сервиса Paymer. Объем возвращаемых средств рассчитывается с ... и досудебной претензии Погашение займа чеком Paymer¶ Если заимодавцу никаким образом не удается ... вшихся средств, зарегистрированное в системе Paymer. Для этого необходимо выбрать ссылку "з ... t;) окажется безрезультатной. Реквизиты чека Paymer — номер и код — отображаются на этой же стра ... олговом cервисе прекращается. Внимание! Чеки PAYMER, полученные в погашение займа, по лимиту дов ... лжника (см. Инструкцию по использованию чека ...

26-10-2017 11:36

Giao_dịch_tín_dụng
Hệ thống WebMoney Transfer cung cấp dịch vụ t ... Khi ký kết thương vụ tín dụng trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ sẽ tự động được đăng ký vô điều ... ụ. Khế ước này sẽ được cung cấp ở dạng check Paymer theo kiểu Obligation. Khi hoàn thành các điề ... cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp n ... tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer. Việc nhận và trả tín dụng chỉ được phép thự ... ế ước nợ của dịch vụ tín dụng theo định dạng Paymer Trao đổi tín dụng

15-12-2015 15:33

WM_Keeper_Standard
Nó là cái gì?¶ Là một trong những ứng dụng We ... a số dư Ví; để thêm tiền vào Ví bằng thẻ WM (Paymer check); để chuyển tiền WM; để tạo và thanh t ... ney Mini: làm thế nào để nạp tiền vào Ví với Paymer check WebMoney Mini: How to pay for services ... ard Xác nhận giao dịch với WM Keeper Standard

02-10-2015 15:41

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... iết lập chứa phương thức thanh toán khác như Paymer checks, WM checks, bank cards, mobile paymen ... ; POST 'hoặc' LINK. Số WM-card LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE Không Merchant có thể hiện t ... thức thanh toán cho WM-card (thẻ cào) và Séc Paymer. Nó cho phép gợi ý khách hàng dùng số WM-car ... h toán được bỏ qua. Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Không Nếu Merchant biết địa chỉ email ... hải nhập lại khi thanh toán với WM-note, séc Paymer hoặc WM-card. Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_ ... M-card của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phư ... _4 Keeper Mobile authtype_5 E-num authtype_6 Paymer check (chúng tôi khuyên bạn nên nhắc nhở khách hàng về số check Paymer của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phương thức thanh toán ...

26-04-2017 13:07

Các_khuyến_cáo_dành_cho_người_cho_vay
Dịch vụ cho vay cung cấp cho các thành viên h ... g điện tử được hình thành thông qua hệ thống paymer.com với số tiền gấp đôi số tiền khoản vay cò ... g điện tử được hình thành thông qua hệ thống Paymer.com với số tiền gấp đôi số tiền còn lại của ... hị sự kiện và thông tin trên WebMoney Sự kiện

10-04-2018 11:54

Các_phương_thức_thanh_toán_không_cần_đăng_ký_tài_khoản_trên_hệ_thống
Người dùng WebMoney có thêm một số lựa chọn c ... (về mặt địa lý hoặc chức năng). Sử dụng thẻ Paymer WMR hoặc WMR checks, ở Nga Thông qua thư tín Nga, tại Nga Sử dụng thẻ Paymer WMZ hoặc WMZ checks, tại hơn 10 nước thuộc khối SNG cũ và trên toàn thế giới Sử dụng thẻ Paymer WMU hoặc WMU checks, tại Ukraine Thông qua c ... ông cần đăng ký¶ 2.1 Sử dụng thanh toán bằng Paymer (WM cards và WMnotes về cơ bản là 1 loại thẻ Paymer check) khá đơn giản. Bạn cần nhập các thông ... khoản chính là số điện thoại của bạn, như là Paymer check, hoặc sử dụng cho việc mua hàng khác. ... ference page trên hệ thống WebMoney Transfer.

05-09-2014 18:07

You can add page «Paymer» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.