Wiki

TìmDịch_vụ_cho_vay
Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtransfer.com ) - làm một hệ thống phần mềm và ... ay - nhận vay giữa những người dùng hệ thống WMT. Dịch vụ này cho phép người dùng hệ thống c ... ay đều được thực hiện bằng loại tiền điện tử WMZ, WMR hoặc WMU trong các điều kiện xác định và trong thời ... giao dịch trên website dịch vụ cho vay debt.wmtransfer.com (mở, đóng và thay đổi hạn mức ti ... chuột. Các khoản vay này luôn sẵn có đối với WMR hoặc WMZ. Khối lượng và điều kiện cho vay được xác định tự động dựa trên các thông tin cơ bản sẵn có trên WMID. Khoản vay được cung cấp chỉ với 2 lần nhấ ... gười dùng hệ thống WebMoney nào có Chứng chỉ WM từ Formal trở lên, đều có quyền truy cập và ... я сервис отправляет корреспонденту письмо по WM-почте с предложением ознакомиться и принять ... ельство передается в собственность владельцу ...

26-10-2017 11:36

You can add page «WM карта» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.