Wiki

TìmDịch_vụ_cho_vay
Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtransfer.com ) - làm một hệ thống phần mềm và ... ay - nhận vay giữa những người dùng hệ thống WMT. Dịch vụ này cho phép người dùng hệ thống c ... ay đều được thực hiện bằng loại tiền điện tử WMZ, WMR hoặc WMU trong các điều kiện xác định và trong thời ... giao dịch trên website dịch vụ cho vay debt.wmtransfer.com (mở, đóng và thay đổi hạn mức ti ... chuột. Các khoản vay này luôn sẵn có đối với WMR hoặc WMZ. Khối lượng và điều kiện cho vay được xác định tự động dựa trên các thông tin cơ bản sẵn có trên WMID. Khoản vay được cung cấp chỉ với 2 lần nhấ ... gười dùng hệ thống WebMoney nào có Chứng chỉ WM từ Formal trở lên, đều có quyền truy cập và ... я открытия лимита доверия необходимо выбрать кошелек, средствами которого сможет воспользоваться ... я сервис отправляет корреспонденту письмо по ...

26-10-2017 11:36

Sử_dụng_E-num
E-num – là một hệ thống bảo mật cho phép đăng ... g. Система позволяет хранить ключи программы WM Keeper в своей базе данных (E-num Storage), ... в поле авторизации на сайте (или в программе WM Keeper) и получает доступ к защищённым разде ... ать дополнительный безопасный способ входа в WM Keeper; Подтверждать авторизацию на сервисах ... оплату услуг и проведение других операций в WM Keeper; 1. Регистрация, настройка, восстанов ... сь инструкциями по восстановлению. 2. Вход в WM Keeper при помощи сервиса E-num¶ Enum-автори ... как дополнительный безопасный способ входа в WM Keeper WinPro (Classic). В этом случае ключи доступа к WMID записываются в специальное хранилище серви ... анной функции приведена в инструкции: Вход в WM Keeper при помощи сервиса E-num. 3. Дополнит ... сность ключевых операций при работы со своим WM Keeper. К таким операциям относятся: прямой перевод ...

20-10-2015 18:57

You can add page «WM кошелек» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.