Wiki

TìmVí_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu ... vị tiền tệ tương đương đồng Tenge Kazakhstan WMB - ví dạng B — chứa đơn vị tiền tệ tương đươn ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

Cách_nạp_Ví
Người dùng có thể nạp tiền vào Ví theo các cá ... a WM card Adding WMU funds using WMU dealers WMB Adding WMB funds by making cash deposits in banks Adding WMB funds by a bank wire Adding WMB funds in post offices WMG Adding/withdrawing WMG See also: How to add funds to Skype account

26-10-2017 16:13

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... trị sau. 50 WMZ 50 WME 1500 WMR 250 WMU 100 WMB 9000 WMK 1 000 000 WMV 2 WMG 5 WMX 30 WMH Hệ ... nh toán): 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0, ... như sau:¶ 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0, ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... sau để thanh toán: WMZ, WME, WMR, WMU, WMG, WMB. Loại ví mà bạn thanh toán hiện tại chưa đượ ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

Hỗ_trợ_tài_chính
Mọi thắc mắc liên quan đến việc thực hiện tha ... nh về WMR). WMU: http://webmoney.ua/feedback WMB: support@wmtransfer.by (hỗ trợ tài chính về WMB). WMG: financial@metdeal.com (hỗ trợ tài chí ... o dịch theo ví WMR. Xem thêm: Hỗ trợ kỹ thuật

30-09-2015 12:33

Cách_thức_nạp_tiền
Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cá ... tiền thông qua 'các điểm đổi tiền' WMB¶ Nạp tiền WMB tại quầy thu ngân ngân hàng Nạp tiền WMB bằng chuyển khoản ngân hàng Nạp tiền WMB bằng chuyển tiền qua bưu điện Nạp tiền WMB bằng Thẻ cào WM WMX¶ Nạp tiền WMX WMG¶ Nạp/rút WMG WMK¶ Nạp/rút WMK Xem thêm Phương thức rút tiền

26-10-2017 15:44

Quy_định_về_tạo_ví_WM
Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau ... dùng đăng ký (WMR, WMU, WMK, WMV), ngoại trừ WMB và WME. Chủ sở hữu chứng chỉ định danh Forma ... ợc tạo thì không thể huỷ được! Xem thêm Ví WM

22-09-2017 05:47

Xác_nhận_giao_dịch_bằng_SMS
Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper W ... lên thành: 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,1 WMB, 9,00 WMK, 0,05 WME, 0,06 WMX, 0,01 WMG, 100 ... Keeper Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

26-10-2017 16:15

Giới_hạn_tài_chính_đối_với_thành_viên_hệ_thống
Hệ thống WebMoney Transfer quy định các giới ... hính trong hệ thống. Đối với giao dịch từ ví WMB, mức định danh không được thấp hơn Personal. ... định danh qua bên bảo đảm về đơn vị tiền tệ WMB Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các giới hạn ... bằng WM Keeper WinPro hoặc WM Keeper WebPro.

02-11-2015 16:11

Hạn_mức_giao_dịch_khi_sử_dụng_WebMoney_Keeper_Standard
Người dùng WebMoney Transfer không khai báo v ... 000 - WMU 20 000 80 000 360 000 3 600 000 - WMB 0 [**] 0 45 000 450 000 - WMG 63 300 1 000 1 ... g nghĩa là không có hạn mức. [**] Đối với ví WMB có chứng chỉ định danh thấp hơn Initial thì ... 100 WME 500 300 100 WMU 40 000 20 000 6 000 WMB 0 0 0 WMG 126 63 21 WMX 30 000 15 000 6 000 ... 15 000 10 000 3 000 WMU 80 000 80 000 25 000 WMB 0 0 0 WMG 500 300 100 WMX 60 000 30 000 12 0 ... 00 30 000 12 000 WMU 720 000 360 000 120 000 WMB 90 000 45 000 15 000 WMG 2 000 1 000 500 WMX ... WME - - - WMU 3 600 000 3 600 000 1 200 000 WMB 450 000 450 000 150 000 WMG 30 000 15 000 5 ... 000 3 000 000 WMZ - - - WME - - - WMU - - - WMB 450 000 450 000 150 000 WMG - - - WMX - - - ... Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

17-07-2019 17:29

You can add page «WMB» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.