Wiki

TìmVí_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu ... vị tiền tệ tương đương đồng Hryvnia Ucraina WMK - ví dạng K — chứa đơn vị tiền tệ tương đươn ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... 50 WMZ 50 WME 1500 WMR 250 WMU 100 WMB 9000 WMK 1 000 000 WMV 2 WMG 5 WMX 30 WMH Hệ thống sẽ ... 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,10 WMH Ví dụ: khi ngư ... 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,10 WMH Mức phí khi th ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Hỗ_trợ_tài_chính
Mọi thắc mắc liên quan đến việc thực hiện tha ... ncial@metdeal.com (hỗ trợ tài chính về WMG). WMK: support@webmoney.kz (hỗ trợ tài chính về WMK). +7(495) 727-20-07 — Trung tâm hỗ trợ tài c ... o dịch theo ví WMR. Xem thêm: Hỗ trợ kỹ thuật

30-09-2015 12:33

WM_Keeper_WinPro
WM Keeper WinPro (Classic) là một trong những ... g Anh "Khởi chạy WM Keeper WinPro":wmk:start (Phần mềm phải được cài đặt trên máy t ... iculties Changing WM Keeper WinPro secret key

22-06-2018 15:57

Cách_thức_nạp_tiền
Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cá ... hẻ cào WM WMX¶ Nạp tiền WMX WMG¶ Nạp/rút WMG WMK¶ Nạp/rút WMK Xem thêm Phương thức rút tiền

26-10-2017 15:44

Quy_định_về_tạo_ví_WM
Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau ... ại quốc gia mà người dùng đăng ký (WMR, WMU, WMK, WMV), ngoại trừ WMB và WME. Chủ sở hữu chứn ... tạo thêm các loại ví khác như WME, WMR, WMU, WMK, WMX, nếu đã được xác minh giấy tờ cá nhân n ... ợc tạo thì không thể huỷ được! Xem thêm Ví WM

22-09-2017 05:47

Xác_nhận_giao_dịch_bằng_SMS
Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper W ... 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,1 WMB, 9,00 WMK, 0,05 WME, 0,06 WMX, 0,01 WMG, 1000 WMV 0,6 ... Keeper Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

26-10-2017 16:15

Hạn_mức_giao_dịch_khi_sử_dụng_WebMoney_Keeper_Standard
Người dùng WebMoney Transfer không khai báo v ... 000 - WMX 15 000 30 000 600 000 6 000 000 - WMK 240 000 1 000 000 6 000 000 60 000 000 - WMV ... 0 0 0 WMG 126 63 21 WMX 30 000 15 000 6 000 WMK 480 000 240 000 80 000 WMV 20 000 000 20 000 ... WMG 500 300 100 WMX 600 000 300 000 120 000 WMK 1 000 000 1 000 000 300 000 WMV 500 000 000 ... 000 1 000 500 WMX 1 200 000 600 000 240 000 WMK 12 000 000 6 000 000 2 400 000 WMV 1 000 000 ... 000 5 000 WMX 6 000 000 6 000 000 2 400 000 WMK 60 000 000 60 000 000 24 000 000 WMV 5 000 0 ... 450 000 450 000 150 000 WMG - - - WMX - - - WMK - - - WMV 5 000 000 000 1 000 000 000 500 00 ... Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

21-12-2017 11:10

You can add page «WMK» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.