Wiki

TìmVí_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu ... ố tương ứng cho các loại ví WMZ, WMR, WME và WMU. Mỗi dạng đơn vị tiền tệ phải sử dụng một dạ ... — chứa đơn vị tiền tệ tương đương đồng Euro WMU - ví dạng U — chứa đơn vị tiền tệ tương đươn ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

Định_danh
Thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể ... qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví WMU qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví ... WMR qua dịch vụ chuyển tiền; rút tiền từ ví WMU qua hệ thống chuyển tiền rút tiền từ ví WMZ ... m Định danh WM, Nhiều WMID trên một định danh

03-07-2017 10:38

Cách_nạp_Ví
Người dùng có thể nạp tiền vào Ví theo các cá ... Adding WMR funds by depositing cash to ATMs WMU Adding WMU funds by a bank wire Adding WMU funds by making cash deposits in banks Adding WMU funds using a WM card Adding WMU funds using WMU dealers WMB Adding WMB funds by making cash ... G See also: How to add funds to Skype account

26-10-2017 16:13

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... các giá trị sau. 50 WMZ 50 WME 1500 WMR 250 WMU 100 WMB 9000 WMK 1 000 000 WMV 2 WMG 5 WMX 3 ... iền tệ thanh toán): 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 0 ... người mua như sau:¶ 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 0 ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... ả thêm phí 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME, 0.25 WMU phụ thuộc vào loại ví. Giao diện làm việc th ... ác loại ví sau để thanh toán: WMZ, WME, WMR, WMU, WMG, WMB. Loại ví mà bạn thanh toán hiện tạ ... emo.zip Trang web chuyên đề của giao diện này

10-04-2017 13:47

Dịch_vụ_cho_vay
Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtran ... ực hiện bằng loại tiền điện tử WMZ, WMR hoặc WMU trong các điều kiện xác định và trong thời h ... Анкета заемщика Программные интерфейсы (API)

26-10-2017 11:36

Định_danh_Formal
Định danh Formal Được cấp miễn phí cho thành ... qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví WMU qua chuyển khoản ngân hàng; nạp tiền vào ví ... WMR qua dịch vụ chuyển tiền; rút tiền từ ví WMU qua hệ thống chuyển tiền rút tiền từ ví WMZ ... (Light). Xem thêm: Kiểm tra định danh Formal

22-10-2015 15:15

Hỗ_trợ_tài_chính
Mọi thắc mắc liên quan đến việc thực hiện tha ... cial@guarantee.ru (hỗ trợ tài chính về WMR). WMU: http://webmoney.ua/feedback WMB: support@wm ... o dịch theo ví WMR. Xem thêm: Hỗ trợ kỹ thuật

30-09-2015 12:33

Thanh_toán_qua_SMS
Người dùng WebMoney có thể thanh toán hàng hó ... định là 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME or 0.25 WMU, 0.30 WMX. Phương thức thanh toán này được t ... s Quick on the Merchant service Interface_X20

08-08-2014 07:32

Cách_thức_nạp_tiền
Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cá ... ME bằng tiền mặt tại các chi nhánh ngân hàng WMU¶ Nạp tiền thông qua máy nạp tiền Nạp tiền th ... MK¶ Nạp/rút WMK Xem thêm Phương thức rút tiền

26-10-2017 15:44

Quy_định_về_tạo_ví_WM
Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau ... tệ tại quốc gia mà người dùng đăng ký (WMR, WMU, WMK, WMV), ngoại trừ WMB và WME. Chủ sở hữu ... thể tạo thêm các loại ví khác như WME, WMR, WMU, WMK, WMX, nếu đã được xác minh giấy tờ cá n ... ợc tạo thì không thể huỷ được! Xem thêm Ví WM

22-09-2017 05:47

Xác_nhận_giao_dịch_bằng_SMS
Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper W ... ược tăng lên thành: 0,05 WMZ, 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,1 WMB, 9,00 WMK, 0,05 WME, 0,06 WMX, 0,01 ... Keeper Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

26-10-2017 16:15

Hạn_mức_giao_dịch_khi_sử_dụng_WebMoney_Keeper_Standard
Người dùng WebMoney Transfer không khai báo v ... 0 000 - [*] - WME 300 10 000 30 000 60 000 - WMU 20 000 80 000 360 000 3 600 000 - WMB 0 [**] ... 5 000 15 000 WMZ 500 300 100 WME 500 300 100 WMU 40 000 20 000 6 000 WMB 0 0 0 WMG 126 63 21 ... 15 000 10 000 3 000 WME 15 000 10 000 3 000 WMU 80 000 80 000 25 000 WMB 0 0 0 WMG 500 300 1 ... 0 000 30 000 12 000 WME 60 000 30 000 12 000 WMU 720 000 360 000 120 000 WMB 90 000 45 000 15 ... 000 9 000 000 3 000 000 WMZ - - - WME - - - WMU 3 600 000 3 600 000 1 200 000 WMB 450 000 45 ... 000 9 000 000 3 000 000 WMZ - - - WME - - - WMU - - - WMB 450 000 450 000 150 000 WMG - - - ... Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

21-12-2017 11:10

Các_điều_khoản_khi_thanh_toán_qua_SMS_hoặc_truy_vấn_USSD
Đây là phương thức thanh toán rất đơn giản: b ... ịnh là 0.9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME hoặc 0.25 WMU được thu khi thực hiện thanh toán bằng SMS/USSD. Xem thêm: Thanh toán qua SMS Enabling SMS payments

25-08-2014 12:40

Các_phương_thức_thanh_toán_không_cần_đăng_ký_tài_khoản_trên_hệ_thống
Người dùng WebMoney có thêm một số lựa chọn c ... cũ và trên toàn thế giới Sử dụng thẻ Paymer WMU hoặc WMU checks, tại Ukraine Thông qua các máy thanh ... ference page trên hệ thống WebMoney Transfer.

05-09-2014 18:07

You can add page «WMU» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.