Wiki

TìmVí_WM
Ví WM (hoặc Ví) được đăng kí theo WMID và lưu ... ạng G — chứa đơn vị tiền tệ tương đương vàng WMX - ví dạng X — chứa đơn vị tiền tệ tương đươn ... h nhận báo cáo giao dịch từ ví Tập tin của ví

26-10-2017 16:13

Định_danh
Thành viên hệ thống WebMoney Transfer có thể ... Money Transfer, trong chế độ hạn chế; tạo ví WMX để nạp và rút đơn vị tiền tệ WMX. Ngoài ra, thành viên sở hữu định danh Forma ... m Định danh WM, Nhiều WMID trên một định danh

03-07-2017 10:38

Phí_hệ_thống
Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ th ... 0 WMU 100 WMB 9000 WMK 1 000 000 WMV 2 WMG 5 WMX 30 WMH Hệ thống sẽ không thu phí đối với các ... 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,10 WMH Ví d ... 1,50 WMR, 1,50 WMU, 0,10 WMB, 0,05 WME, 0,01 WMX, 9,00 WMK, 1 000 WMV, 0,01 WMG 0,10 WMH Mức ... trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.

20-12-2017 13:47

Định_danh_Formal
Định danh Formal Được cấp miễn phí cho thành ... Money Transfer, trong chế độ hạn chế; tạo ví WMX để nạp và rút đơn vị tiền tệ WMX. Ngoài ra, thành viên sở hữu định danh Forma ... (Light). Xem thêm: Kiểm tra định danh Formal

22-10-2015 15:15

Cách_thức_nạp_tiền
Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cá ... ền qua bưu điện Nạp tiền WMB bằng Thẻ cào WM WMX¶ Nạp tiền WMX WMG¶ Nạp/rút WMG WMK¶ Nạp/rút WMK Xem thêm Phương thức rút tiền

26-10-2017 15:44

Thanh_toán_qua_SMS
Người dùng WebMoney có thể thanh toán hàng hó ... .9 WMR, 0.04 WMZ, 0.03 WME or 0.25 WMU, 0.30 WMX. Phương thức thanh toán này được thực hiện v ... s Quick on the Merchant service Interface_X20

08-08-2014 07:32

Quy_định_về_tạo_ví_WM
Bạn có thể sử dụng nhiều loại ví WM khác nhau ... hêm các loại ví khác như WME, WMR, WMU, WMK, WMX, nếu đã được xác minh giấy tờ cá nhân như CM ... ợc tạo thì không thể huỷ được! Xem thêm Ví WM

22-09-2017 05:47

Xác_nhận_giao_dịch_bằng_SMS
Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper W ... 1,50 WMU, 0,1 WMB, 9,00 WMK, 0,05 WME, 0,06 WMX, 0,01 WMG, 1000 WMV 0,6 WMH Vì vậy, khi chuy ... Keeper Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num

26-10-2017 16:15

Hạn_mức_giao_dịch_khi_sử_dụng_WebMoney_Keeper_Standard
Người dùng WebMoney Transfer không khai báo v ... 0 45 000 450 000 - WMG 63 300 1 000 15 000 - WMX 15 000 30 000 600 000 6 000 000 - WMK 240 00 ... 40 000 20 000 6 000 WMB 0 0 0 WMG 126 63 21 WMX 30 000 15 000 6 000 WMK 480 000 240 000 80 0 ... 000 80 000 25 000 WMB 0 0 0 WMG 500 300 100 WMX 60 000 30 000 12 000 WMK 1 000 000 1 000 000 ... WMB 90 000 45 000 15 000 WMG 2 000 1 000 500 WMX 1 200 000 600 000 240 000 WMK 12 000 000 6 0 ... 000 450 000 150 000 WMG 30 000 15 000 5 000 WMX 6 000 000 6 000 000 2 400 000 WMK 60 000 000 ... - - - WMB 450 000 450 000 150 000 WMG - - - WMX - - - WMK - - - WMV 5 000 000 000 1 000 000 ... Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

17-07-2019 17:29

You can add page «WMX» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.